Zehra Alispahić – prva žena koja je doktorirala na Fakultetu islamskih nauka

Zehra Alispahić – prva žena koja je doktorirala na Fakultetu islamskih nauka

Na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu (UNSA) 18. juna 2014. godine  pred komisijom u sastavu prof.dr. Enes Karić (predsjednik), prof.dr. Mehmed Kico (mentor),  prof. emeritus Jusuf Ramić (član), vanredni prof. Mejra Softić (član) i doc.dr. Amrudin Hajrić (član), kandidatkinja mr. Zehra Alispahić, viša asistentica za arapski jezik i književnost na Fakultetu islamskih nauka uspješno je odbranila doktorsku tezu o temi Arapski prijedlozi i semantika glagola u Kuranu.

Ono što nas posebno raduje je što je doprinos tefsirskoj nauci ove vrste dala upravo jedna žena.

Rad i istraživanje ove teme trajao je više od šest godina. Iako su studije ovog tipa prisutne u drugim jezicima, kod nas su neznatno zastupljene tek u vidu začetaka. Shodno tome, mr. Zehra Alispahić je opravdano nastojala pokazati da je i arapski jezik bogat kontekstualnim konstrukcijama i relacijama u sklopu kojih prijedlozi imaju predusnu ulogu u razumijevanju sadržine iskaznih cjelina.

S postignutim rezultatatima i u dosegnutoj formi, uvaj rad će moći popuniti prazninu kakva se u našoj jezičkoj nauci ogleda u nedovoljnom broju akademskih radova koji detaljno istražuju semantiku prijedloga. Nadalje, ova disertacija predstavlja doprinos i domaćoj tefsirskoj nauci jer kod nas nema osvrta na arapske prijedloge poglavito iz ugla semantike Kur’ana.

Od akademske 1995./96 godine kada je na Fakultetu islamskih nauka pokrenut postdiplomski studij magistrirala su 64 kandidata i kandidatkinje. Disertacija Zehre Alispahić je dvadeset i šesta odbranjena disertacija na Fakultetu islamskih nauka u dva desetljeća postdiplomskog studija ovog Fakulteta koji je utemeljen 1977. godine kao rezultat planskih aktivnosti Islamske zajednice u BiH u sferi odgoja i obrazovanja. Kuriozitet je u tome da je Zehra Alispahić prva žena koja je odbranila doktorat u okviru odgojno-obrazovnih institucija Islamske zajednice ovih prostora.

Od ukupno 883 diplomanta Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu više od jedne četvrtine su žene. Prva žena doktor islamskih nauka u oblasti kur’ anskog i hadiskog arapskog jezika u okvirima Islamske zajednice je poticaj i ohrabrenje i svim ostalim studenticama na putu sticanja znanja a za Islamsku zajednicu ovih prostora historijski važan čin.

(Ovom prilikom zahvaljujemo prof.dr.Zehri Alispahić koja nam je ustupila informacije.)

 

© Divithana, 2013