Vijeće muftija IZ fetvom zabranilo GMO hranu

Vijeće muftija IZ fetvom zabranilo GMO hranu

Vijeće muftija Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini na posljedjoj sjednici u Sarajevu donijelo je fetvu o zabrani genetski modificiranih (GM) proizvoda.

“Vijeće muftija Islamske zajednice u BiH utvrđuje da se genetski modificirani organizmi svrstavaju u kategoriju sumnjivih – mešbuh proizvoda i kao takvi se ne mogu koristiti za ishranu ljudi i životinja čije su meso proizvodi dozvoljeni – halal“, ističe se u Zaključku o statusu GMO.

Ovo pitanje je razmatrano na temelju zahtjeva Agencije za certifiricranje halal kvalitete i predloženog stručnog mišljenja o GMO.

GMO su rezultat biotehnologije, odnosno primjene genetskog inžinjerstva kojim se mijenjaju određene karakteristike živih bića, a s ciljem postizanja “boljeg kvaliteta i kvantiteta“, ističe se u Zaključku.

Fetva se podudara s informacijama da genetski modificirana hrana u Bosnu i Hercegovinu ulazi na mala vrata.

To se može zaključiti iz odluke Agencije za sigurnost hrane, koja je dozvolila da se za potrebe prehrane stoke dozvoli uvoz genetski modificirane soje. Obrazloženje je, navodi se, suša koja je pogodila regiju tokom ovog ljeta i nedostatak hrane za životinje, čime su direktno ugroženi proizvođači mesa, mlijeka i jaja.

Posljednjih nekoliko godina povećava se broj zemalja koje u potpunosti zabranjuju GMO i pesticide koji se koriste u uzgoju istog. Jedna od posljednjih zemalja koje su uvele zabranu je Rusija, a čiji su naučnici dali preporuku na makar 10-godišnju zabranu.

Brojne naučne studije potvrđuju da je GMO štetan za zdravlje.

© Divithana, 2013