Promocija knjige “Žepa na svome izvoru”

Dom armije – Sarajevo, srijeda 07.11.2018. godine u 18 sati
Promocija knjige “Žepa na svome izvoru”

Autori: Bećir Heljić, Jusuf Žiga, Smajil Durmišević, Jusuf Kulić, Dževad Brgulja, Esma Palić, Edin Šljivar.
Recenzenti: Esad Duraković, Smajil Čekić
Lektor: Dževad Jahić

Izdavač: MIZ Žepa

Bujrum!!!

© Divithana, 2013