Program FIN-a ‘Diploma u islamskim naukama’

Program FIN-a ‘Diploma u islamskim naukama’

Fakultet islamskih nauka u Sarajevu Objavljuje novi upis u program

Diploma u islamskim naukama (na bosanskom i engleskom jeziku)

– Program se organizira jedanaesti put u Sarajevu.

– Visoko kvalificirani predavači

– Program će trajati 3 mjeseca, od 26. februara do kraja maja 2013.

– Uključuje 7 modula i 72 sata nastave.

– Predmeti: Kratak pregled historije islama; Uvod u islamsko učenje o Uzvišenom Bogu, svijetu i čovjeku; Islamski tekstovi (Kur’an i Hadis); Islamsko pravo i etika; Islamska kultura u BiH;  Islamske institucije u BiH; Savremeno islamsko mišljenje u BiH

– Nastava se održava dva puta sedmično po 3 sata iza 18:00 na Fakultetu islamskih nauka u Sarajevu.

– Program uključuje i posjetu islamskim institucijama u Sarajevu.

Cijena programa za predavanja na bosanskom jeziku: 400 KM (Za mogućnosti dobijanja stipendije u suradnji sa Centrom za napredne studije vidjeti prospekt)

Rok za prijave: 20. januar 2013.

Prijavni obrazac doostupan je na recepciji Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu i na web stranici Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu www.fin.ba

Za detaljnije informacije i registraciju molimo kontaktirajte koordinatoricu projekta Mujesiru Zimić-Gljiva na  mujesiraz@hotmail.com

ili na adresu: Fakultet islamskih nauka u Sarajevu, Ćemerlina 54, 71 000 Sarajevo, Tel.: + 387 33 251 043, Fax: + 387 33 251 044

Više informacija možete dobitom pritiskom na sljedeći gumb:

Prospekt i detaljnije informacije
© Divithana, 2013