Otpor žene i njeno viđenje rata

Naučnica s Instituta za političke studije Univerziteta u Parizu Carol Mann večeras je u Sarajevu održala javno predavanje o temi Rod i oružani sukobi: alternativni pogled na rat u organizaciji Centra za interdisciplinarne studije Univerziteta u Sarajevu.

Oružani sukobi i mirovni procesi pomirenja čest su predmet istraživanja društvenih nauka. Međutim, smatra Mann, njihov uticaj na rodne odnose se često zanemaruje.

Mišljenja je da historija, uključujući i onu posljednjih ratova na Balkanu, nastavlja veličati muško viđenje rata, dok se ženski glasovi i sjećanja ignorišu ili se u najboljem slučaju smatraju subalternativnim.

Mann svojim predavanjima želi istražiti načine na koje se rodna dimenzija treba staviti u centar društvenog i političkog promišljanja o svakom oružanom sukobu.

Mann je autorica studije Kućne amazonke zasnovane na istraživanju sa3otpora žena Dobrinje u ratu u BiH. Tema te studije je otpor žena za vrijeme rata u Bosni i Hercegovini, u sarajevskom predgrađu Dobrinja.

“Dosadašnji zapisi i analize posvećeni ženama iz rata u BiH odnose se na silovanja. Bošnjačke žene predstavljene su kao nemoćne žrtve bez odbrane. Ne poričući zasnovanost tih činjenica, željela sam pokazati sliku ratnica koje su se borile u civilnom otporu, do danas prešutkivanom, i koje su time doprinijele društvenoj obnovi života”, kazala je Mann.

Dodala je da je polazna tačka i oslonac studije opsada Sarajeva, javljaFena.

© Divithana, 2013