Održano predavanje dr. Dževade Šuško u džematu Vlakovo

Održano predavanje dr. Dževade Šuško u džematu Vlakovo

„Islamska tradicija Bošnjaka“, bila je tema jučerašnjeg obraćanja dr. Dževade Šuško, direktorice Instituta za islamsku tradiciju Bošnjaka, u džematu Vlakovo. Prisutne je upoznala sa radom Instituta i istakla važnost postojanja jedne ovakve institucije u okviru Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

Dr. Dževada Šuško u kolektivnom, nacionalnom pamćenju vidi ključ za opstanak jednog naroda i iznalaženje mudrih odgovora na sve naredne izazove u budućnosti. S toga smatra da je neophodno da Bošnjak , musliman u Bosni i Hercegovini, bude svjestan svog identiteta, da razumije značenje imena koje nosi, da pamti i sačuva od zaborava identitet naroda kome pripada i da ne dozvoli drugome da to dovede u pitanje.

Dr. Šuško, pomenula je neke od historijskih tokova i dešavanja koji su kroz vrijeme oblikovali tradiciju Bošnjaka i istakla kako je kroz historiju upravo Islamska zajednica bila ključna u opstanku našeg naroda i dala veliku podršku napretku Bošnjaka. Kao primjer čovjeka koji je uspješno znao odgovoriti na novonastalu situaciju pomenula je reisa Džemaludina Čauševića, koji je, svojevremeno, podsticao obrazovanje žena na ovim područjima i njihov društveni angažman, te smatrao to od vitalnog značaja za opstanak Bošnjaka.

Posebno je željela istaći da je neophodno da pojedinac, kao i narod kolektivno, poštuje sebe i bude svjestan svojih kvaliteta da bi ga drugi cjenili i poštovali. Rekla je da je upravo to ono što fali Bošnjacima ali da “krivca” za to pored njih samih vidi i u političkim okolnostima sa kojima su se suočavali.

Prisutni su prepoznali značaj ovakvog predavanja i izrazili želju da predavanja sličnog sadržaja budu češća i predstavljena i u drugim džematima. Ukazali su na potrebu posvećivanja posebne pažnje mladima i dali prijedlog da aktivnosti sličnog karaktera u radu sa mladima budu dugoročna praksa Instituta.

– Ovaj Institut je relativno mlad, iza njega su već neki kvalitetni projekti a vjerujemo da će u budućnosti jos kvalitetnije odgovarati zahtjevima Bošnjaka, jer on i postoji s ciljem služenja njima. – istakla je svoje nade prof. Dževada i izrazila dobrodošlicu svim džematima koji se odluče posjetiti Institut i izraze želju za predavanjem sličnog sadržaja.

Naredno predavanje u džematu Vlakovo, planirano je za 26.03.2016. godine, a gost predavač je hafiz Alija ef. Rahman.

piše: Jasmina Karčić i Admira Alomerović

© Divithana, 2013