Obnovljena arapska tradicija usmenog pripovijedanja u Bejrutu

Obnovljena arapska tradicija usmenog pripovijedanja u Bejrutu

Hakawati, ili Arapi pripovjedači, su nekada bili poznati po prepričavanju putovanja legendi, upečatljivih priča iz Kur’ana, koje bi dugotrajno ostajale u glavama publike.

Međutim, u novijim vremenima, došlo je do promjene onoga što se odvija na hikaja-sesijama. U današnjem bejrutskom društvu, te priče imaju tendenciju da postanu sjećanja porodičnog i ličnog iskustva, te često nevjerovatnih i zadivljujućih osjećaja.

Hakawati u srcu Libana

U lokalnom kafeu, lociranom u srcu Libana, gomila se okuplja, nestrpljiva da čuje sljedeću generaciju hikaja pripojedača. Neke od priča koje su analizirane su jako emotivne i srceparajuće i jedan od načina za očuvanje vrijednih života: Priča kako je tretiran otac 13-godišnje djevojčice živi u umovima publike.

Drevna tradicija arapskog pripovijedanja je rasprostranjena kroz novi val usmenog pripovijedanja u Bejrutu. Održavanje individualnosti i jedinstvenosti priča i događaja, hikaje podržavaju rast pojedinaca koji slušaju, kako izvlače važne lekcije, koje se mogu uzeti iz svakog iskustva. Ali veća poruka zapravo pruža nadu i ima za cilj da stanovništvo čuje nečujne glasove drugih; priče koje su inače ignorisane od strane medija i izgubljene za one oko njih.

Hikaja-sesije gdje se glasovi konačno čuju

Multitalentovana profesorica, književnica i glumica, Dima Matta je ponovo oživjela okupljanja u Bejrutu sa trendom pripovijedanja.

Libanske komšije iz Egipta su također uspostavili svoju verziju hakawatija, uvođenjem BuSSy projekta – koji je okarakterisan kao siguran, necenzurisani prostor za žene i muškarce da pocijele njihove neispričane lične priče o zlostavljanju i traumama.

Ponovo okupljanje ovih grupa je došlo u vrijeme kada se razmatrala potreba za raspravu o društvenim pitanjima. Hikaja sesije su sesije koje provociraju na razmišljanje, gdje su su izazvana očekivanja društva i krairan je siguran prostor, koji dopušta pojedincima da podijele ono sa čime su se već i previše dugo opterećeni.

Za neke, to je ono što su i čekali: da neko čuje i njihov glas.

 

 

 

(Mvslim.com)

© Divithana, 2013