Kurban za Behram-begovu medresu 2018

Kurban za Behram-begovu medresu 2018

Kurban za medresu je akcija kojom Behram-begova medresa osigurava godišnje potrebe u mesu za ishranu svojih učenika.

Muslimani – obaveznici klanja kurbana u ovoj akciji daruju svoga kurbana Behram-begovoj medresi. Oni koji žele mogu za svoje potrebe uzeti jednu trećinu tog kurbana. U organizaciji Muftijstva tuzlanskog i Behram-begove medrese se nabavlja stoka, vrše potrebni veterinarski
i sanitarni pregledi i na šerijatski način vrši klanje stoke.
Kurban za medresu se može uplatiti u Behram-begovoj medresi, u sjedištima medžlisa Islamske zajednice u BiH, putem bankovnih računa Muftijstva tuzlanskog u Tuzli, te na blagajni Muftijstva tuzlanskog. Gotovinske uplate u Tuzli se mogu izvršiti lično svakog radnog dana od 8 do 15 sati.

Adrese su:
Behram-begova medresa, ulica Behram-begova 1, Tuzla
Medžlis Islamske zajednice Tuzla
Seadbega Kulovića 4, Tuzla

Kurban za medresu košta 350,00 KM.
Uplate se mogu izvršiti na sljedeće brojeve računa:
Za uplate iz Bosne i Hercegovine:
Primalac: Muftijstvo tuzlansko
Račun broj: 1321002002626215 kod NLB banke DD Tuzla
Za uplate iz inozemstva:
F56 Intermediary Bank: Deutsche Bank AG Frankfurt A/M SWIFT: DEUTDEFF
F57 Account with institution /936272405 (za uplate u valuti $) ili /936272410 (za uplate u valuti €) NLB BANKA DD TUZLA BIC: TBTUBA22XXX
F59 Beneficiary customer /1321002002626215 Muftijstvo tuzlansko
IBAN BA391321010160697046
Na sve uplate obavezno naznačiti:
Uplata za kurban

KURBAN ZA MEDRESU se može uplatiti sve do ponedjeljka 20. augusta 2018. godine, tj. do dana uoči Bajrama.

VAŽNO!
O svim uplatama iz inozemstva potrebno je obavijestiti Behram-begovu medresu putem telefona broj +387 35 281 151, telefaxa broj +387 35 281-154 ili e-maila info@bbm.edu.ba.

© Divithana, 2013