FIN Sarajevo: Diploma u islamskim naukama

FIN Sarajevo: Diploma u islamskim naukama

Već šesnaestu godinu zaredom, Fakultet islamskih nauka organizira program Diploma u islamskim naukama namijenjen svima koji žele steći nova ili produbiti postojeća znanja o islamu kao religiji, kulturi i civilizaciji.

Program počinje 30. januara i traje do početka maja 2018. godine. Izvode ga visokokvalificirani predavači, a sastoji se od sedam modula i 72 sata nastave. Moduli su podijeljeni u dvije tematske cjeline: Opći uvod u islam (Kratak pregled historije islama; Uvod u islamsku doktrinu; Islamski sveti tekstovi; Islamsko pravo i etika) i Islam u Bosni i Hercegovini (Islamska kultura u BiH;  Islamske institucije u BiH; Savremeno islamsko mišljenje u BiH).

Nastava se održava na Fakultetu islamskih nauka dva puta sedmično u trajanju od tri školska časa, s početkom u 18:00h. Pored predavanja, program uključuje obilazak islamskih institucija u Sarajevu.

Troškovi pohađanja programa na bosanskom jeziku iznose 500 KM. U cijenu su uračunati i materijali za studente polaznike.

Program je osmišljen tako da zainteresiranim osobama koje nisu prošle formalno vjersko obrazovanje ponudi osnovne informacije o islamskom učenju. Program se tradicionalno organizira na bosanskom i engleskom jeziku.

Nastavu izvode profesori i saradnici FIN-a.

© Divithana, 2013