Konkurs Fonda “Bošnjaci” za najbolji literarni rad
fotografija @narod.ba

Konkurs Fonda “Bošnjaci” za najbolji literarni rad

Na osnovu Plana rada i Odluke Upravnog odbora, Fond ”Bošnjaci” raspisuje natječaj za najbolji literarni rad o temi: ”Svaki narod ima svoju obećanu zemlju”.

Uvjeti natječaja:

– Na natječaju mogu sudjelovati učenici srednjih škola i studenti iz Bosne i Hercegovine i dijaspore.

– Na natječaju mogu ravnopravno učestvovati autori svih literarnih izraza: poezije, proze i dr.

– ostavljeni radovi mogu sadržavati najviše 7 kartica (1 kartica = 1.800 karaktera).

Rok za dostavu radova je 22. oktobar 2018. godine do 15:00 sati.

Radove dostaviti na e-mail Fonda: fondb@fondbosnjaci.co.ba sa naznakom:

Za natječaj: ”Svaki narod ima svoju obećanu zemlju”.

Zaprimljeni radovi će biti šifrovani i kao takvi dostavljeni Komisiji za pregled i odabir najboljih radova.

Rezultati natječaja će biti objavljeni početkom novembra 2018. godine na internet stranici Fonda ”Bošnjaci” www.fondbosnjaci.co.ba.

Visina nagrada:

– Prva nagrada: 400,00 KM

– Druga nagrada: 300,00 KM

– Treća nagrada: 200,00 KM

Nagrade i priznanja će biti uručeni na svečanosti u organizaciji Fonda ”Bošnjaci”.

Nagrađeni radovi će biti objavljeni na internet stranici Fonda ”Bošnjaci”.

NAPOMENA:

  1. Dostavljeni radovi ne podliježu vraćaju, a Fond ”Bošnjaci” zadržava pravo njihovog djelimičnog ili potpunog korištenja uz obavezu navođenja imena autora.
  2. Uz dostavu radova navesti:

– Naziv škole/fakulteta, razred/godina studija

– Kontakt telefon i adresu stanovanja

Islamskazajednica.ba

© Divithana, 2013