Aga Khan muzej – otvoren prvi muzej islamske umjetnosti u Sjevernoj Americi

Aga Khan muzej – otvoren prvi muzej islamske umjetnosti u Sjevernoj Americi

Otvorenje novog muzeja islamske umjetnosti i kulturnog centra u Torontu je finansirao princ Karim Aha Khan, a objekt sadrži više od 1000 artefakata – uključujući rijetke skripte Kur’ana iz 7. i 8. stoljeća. Muzej predstavlja najfinije kolekcije islamske umjetnosti i prvi put je neki muzej posvećen u potpunosti ovakvoj tematici. Kolekcija obuhvata i nekoliko vrhunskih primjeraka Kur’anskih spisa, raznih rukopisa, zapisa i dekorativnih stilova, koje su evoluirale u muslimanskom svijetu.

SCH€TZE DES AGA KHAN MUSEUM- Martin Gropius Bau

Među njima je i velika folija iz 8. stoljeća, koja je pisana najranijim stilom, na pergamentu. Stranica iz dobro poznatog plavog Kur’ana je primjer zlatnog pisma na indigo-bojenom pergamentu. Plavi Kur’an se smatra jednim od najnevjerovatnijih Kur’anskih rukopisa ikada kreiranih, a njegovi počeci datiraju iz 9. stoljeća.

muzej4

Cilj je da se privuče 250 000 posjetilaca godišnje. Muzej se prostire na preko 6,8 hektara i ugošćava muslimane i sve ostale zainteresovane za islamsku bogatu historiju.

“Nadamo se da će muzej doprinijeti boljem razumijevanju ljudi u islamu, u cijelim njihovim vjerskim, etničkim, lingvističkim i socijalnim različitostima”, rekao je Aga Khan u svojoj izjavi.

muzej3

Većina artefakata je blago prinčeve porodice, a izloženi su kao dostignuća muslimanskih civilizacija od Španije do Kine.

Na otvorenju, komad izrezbarenog mramora iz 10. stoljeća iz Španije je bio među djelima koja su privukla poseban interes.  Ovdje se također održavaju i putujuće izložbe, koncerti, te međunarodne konferencije i seminari.

Ovime je otvoreno novo poglavlja u islamskoj historiji i kulturi, a muzej će, prema riječima autora, pokazati da je islam, izvan njegove ispolitizirane forme, otvorena i tolerantna vjera, sposobna za usvajanje drugih kultura.

muzej2

muzej5

muzej6

muzej7

muzej8

© Divithana, 2013