Želje

Želje

Neću pisati referat o željama niti psihološki učinak istih na čovjeka.
Želite što god želite, a nije nepokornost Uzvišenom! I idite ka tome.

I ja želju imam, ta čovjek sam.
Imam ih puno zapravo, ali jedna u meni živi već godinama, od kad krenuh Njegovim putem.
Jača je od ostalih.
Iako ne znam da li je moja duša dostojna toga da se ostvari.
Znam zapravo – da nije.

Želja mi je da me Gospodar uzme sebi dok čelom dodirujući zemlju ponavljam:
“Subhane rabbijel e’ala.”

Šta li drugo može željom da se zove, pitam se?

Imancipacija

© Divithana, 2013