Čitajmo između redova

Čitajmo između redova

“Fakultetska diploma, knjige koje sam napisao, stotine kolumni, a ipak još uvijek griješim u čitanju.
Kada mi napišeš: Sabahul-hajr (dobro jutro), ja to čitam: Volim te!”

Mahmud Derviš (palestinski poeta)

Čitajmo između redova ono što nam najbliži pružaju, a na što smo hladno navikli i prestali da primjećujemo.

Volim te je i “pazi se kuda ćeš voziti.”
Volim te je i “nemoj više nikad da si tamo išla, naudili su ti”.
Volim te je i “idi nam stavi jednu kafu”.

Jer, blagodati se čuvaju zahvalnošću, a da bi na nečemu bili zahvalni, moramo ga prvo primijetiti da je tu i da postoji.
Mi mnogo toga zaboravimo.
Sve dok ga ne izgubimo.

fb stranica Imancipacija

 

© Divithana, 2013