Matematika zekata

Matematika zekata

Riječ zekat je arapska riječ koja označava čišćenje, rast, napredovanje. U Kur’anu se zekat spominje na 30 mjesta kao jedan od osnovnih oblika bogobojaznosti.

Zekat, kao jedan od pet stubova islama, i obaveza koja nas određuje kao muslimane, označava čišćenje imetka od nečistoća kao pripreme za njegov rast, napredak i uvećavanje. Ovo znači da je svaki musliman jednako obavezan dati zekat kada ušteđevina dosegne visinu nisaba – i tako pregodini, baš kao što smo obavezni klanjati i postiti.

“Uzmi od dobara njihovih zekat da ih njime očistiš i blagoslovljenim učiniš, i pomoli se za njih, molitva tvoja će ih, sigurno, smiriti. A Allah sve čuje i sve zna.”

(Et-Tewba 103.)

Uvjeti koje osoba treba da ispunjava da bi mogla dati zekat su:

 • Biti musliman;
 • Posjedovati puno vlasništvo (u dunjalučkom smislu) nad imovinom iz koje se izdvaja zekat;
 • Biti umno zdrav i slobodan;
 • Posjedovati imovinu u vrijednosti nisaba ili više od toga (ove godine je je iznos nisaba 6391,00 KM ili više – što znači da ovaj iznos imate ušteđen već godinu dana. Za ostale kategorije, osim novca posjetite link: Iznos nisaba);

KOME DAJEMO ZEKAT

Prema fetvi koju je izdao resi-ul-ulema u BiH, Zekat i sadekatul-fitr se kod nas izdvajaju u Bejtul-mal. U fetvi Reisul-uleme o načinu izdvajanja zekata i sadekatul-fitra, koja je navedena u njegovoj hutbi u Begovoj džamiji navodi se:

“Pozivam muslimane da svoje obaveze izvršavaju odgovorno i u skladu sa Šerijatom.

Još jednom, kao reisu-l-ulema, naglašavam obavezu izdvajanja zekata i sadekatu-l-fitra u fond Bejtu-l-mal Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini, čime izvršavam svoju šerijatsku obavezu da vam dostavim ispravno tumačenje šerijatskog propisa u vezi s tim.

Također podsjećam da svi ibadeti, kao što su namaz, post i hadž, imaju svoje vrijeme i mjesto obavljanja.

Niti se namaz i ramazanski post mogu obaviti mimo namaskog vakta i ramazana, niti se hadž može obaviti u nekom drugom mjestu van Meke.

Tako se ni zekat ne može dati drugdje mimo Bejtu-l-mala.”

DA KRENEMO ISPOČETKA

Odredite datum obračuna. Datum obračuna će se odrediti na osnovu datuma kada smo stekli imovinu u vrijednosti nisaba (6391, 00 KM) i to će biti odrednica za sve naredne godine, ukoliko budemo imali imovinu na koju postoji obaveza davanja zekata u vrijednosti nisaba. Od datuma kada je naša imovina na koju postoji obaveza davanja zekata dostigla vrijednost nisaba, sačekat ćemo godinu dana. Ukoliko nakon godinu dana (hidžretska godina dana) i dalje imamo isti ili veći iznos, paltit ćemo zekat na iznos koji u tom trenutku imamo – 2,5% od tog iznosa.

Ovo pravilo se ne odnosi na obračunavanje zekata na poljoprivredne proizvode, rude, minerale i dobivene rente za iznajmljivanje nekretnina, na koje se zekat obračunava i daje odmah nakon ubiranja, vađenja ili dobijanja dobiti od toga. Obračunskom godinom se smatra hidžretska-lunarna godina.

Odredite na koju vrstu imovine dajete zekat. U grupu sa novcem, možemo da stavimo i dionice, vrijednosne papire, štednju, novac od iznajmljivanja nekretnine, životna osiguranja i slično. Ovdje možemo uključiti i prihode od  prodaje poljoprivrednih proizvoda, meda, rude, minerala, informatičkih i marketinških usluga i slično.

Potom, oduzimajući troškove odredite osnovicu na koju dajete zekat.

 

ZAŠTO JE ZEKAT VAŽAN

Davanjem zekata, vjernik:

 • Ispunjava neupitnu obavezu propisanu od Gospodara svih svjetova i time potvrđuje svoju pripadnost islamu i lojalnost zajednici, čime stvara pretpostavke da bude višestruko nagrađen i na ovom i na budućem svijetu.
 • Čisti svoju imovinu i stvara predpostavke za njeno unapređenje, osiguranje i uvećavanje.
 • Čisti svoju dušu i štiti se od bolesti škrtosti i pohlepe.
 • Razvija osjećaj zahvalnosti Allahu dž.š. koji mu je podario nafaku i mogućnost da pomaže drugima, gradeći svijest da je čovjek samo korisnik, a ne apsolutni vlasnik, imovine koja je trenutno u njegovom vlasništvu.

Značaj zekata za zajednicu

 • Pomaže u razvijanju boljih međuljudskih odnosa;
 • Ublažava socijalne razlike među ljudima – između bogatih i siromašnih;
 • Pomaže razvoj zajednice potpomaganjem obrazovnih, razvojnih i drugih projekata važnih za opstanak i razvoj zajednice;
 • Osigurava neophodnu podršku članova zajednice putem iskazivanja lojalnosti toj zajednici;

 

Ukoliko je već jasno koliko Zekata trebate dati, tu Vam može pomoći i Zekat kalkulator, aplikacija za obračunavanje zekata.

Ukoliko imate dodatnih pitanja, provjerite – možda već ima odgovoreno u rubrici Pitanja i odgovori prof.dr.Enesa Ljevakovića ili pošaljite fetva-i-eminu direktno na pitanja@rijaset.ba.

UPLATA ZEKATA

Zekat možete uplatiti putem već dobro poznatih “blokova”, koje možete naći u svim džematima u BiH i dijaspori, ili pak putem bankovnog računa – kako u BiH tako i iz inostranstva. Više informacija o uplatama putem računa u BBI banci i Vakufskoj banci (za BiH), te za uplate u eurima, švicarskom franku i britanskoj funti (za inostranstvo) možete pronaći na: Uplata zekata. 

 

(izvor informacija: zekat.ba)

 

© Divithana, 2013