Korištenje kreditne kartice

Korištenje kreditne kartice

U današnjem vremenu kreditnih kartica i teške ekonomske situacije,pojam minusa je svakodnevnica. U kojim slučajevima je dozvoljeno koristiti kreditne kartice, a u kojim ne? Odgovore smo i ove sedmice potražili u rubrici Pitanja i odgovori na stranici Rijaseta Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini.

1. Pitanje:
Esselamu Alejkum we Rahmetullah
Kakav je u islamu propis što se tiče korištenja kreditne kartice, npr. ukoliko želim nešto kupovati preko interneta, ili npr. da mi se plata uplaćuje na tu karticu?

Odgovor:
Esselamu alejkum!
Dopušteno je koristiti kreditne kartice pod uvjetom da sve transakcije imaju pokriće, tj. da se ne ulazi u pozajmice (minuse) koje povlače za sobom obavezu plaćanja kamate.

2. Pitanje:

Selam!

Da li je dozvoljeno propagiranje korištenja kreditnih kartica (VISA, Mastercard i slične) radi plaćanja određenih usluga, kupovinu proizvoda ili pak za doniranje sredstava za određene projekte?

Odgovor:

Esselamu alejkum!

Kreditne kartice se mogu koristiti na dozvoljen način, tj. da se izbjegne ulazak u kamatonosnu transakciju, ako se ne prekoračuje dozvoljeni limit i ne prekorači vrijeme kredita, odnosno ako potrošeni i plaćeni iznos ima pokriće u računu korisnika. Prema tome, nema ništa sporno u korištenju tih kartica pod uvjetom da se ne upada u kamatonosni kredit. Međutim, propagiranje i promocija tih kreditnih kartica je nešto drugo. Naime, ocjena šerijatske dozvoljenosti njihovog propagiranja zahtijeva poznavanje svih relevantnih činjenica o njihovom izdavaču, pa bismo se suzdržali od davanja ocjene, budući da veo sumnje natkriljuje takve i slične poslove.

(rijaset.ba)

© Divithana, 2013