Hutba hafiza Malkića: Zahvaljujući brizi žena sačuvani određeni segmenti islamskog identiteta

Hutba hafiza Malkića: Zahvaljujući brizi žena sačuvani određeni segmenti islamskog identiteta

Zahvaljujući projektu Radia BIR, imamo priliku slušati hutbi imama – hatiba Gazi Husrev-begove džamije, hafiza Mensura Malkića putem videa koji je dostupan na web portalu bir.ba ili na YT kanalu.

Hfz. Mensur Malkić koji je naglasio da društvo koje za sebe tvrdi da nudi savremeni život, da ženi nudi savremene odnose, a u isto vrijeme nudi krivu sliku o ženi muslimanki kako u povijesti tako i sada, to isto društvo ženu stavlja u poziciju koja je slična onoj koju je imala u doba prije islama. Navodi odlične primjere vjernica , te govori o važnosti najčestitijih muslimanki i njihovom značaju za islamsku povijest, o njihovim intelektualnim dostignućima i njenoj poziciji u sferi čuvanja i promoviranja islamskog naslijeđa. Koliki je bio njihov trud i zalaganje u očuvanju islamskog identiteta.

Svaki otac i svaki muž može biti ponosan ako svoju kćerku ili svoju suprugu prepozna među onim čestitim ženama koje nam Kur’an-ı Kerim navodi kao pouku tj. među onima koje slijede Kur’an-ı Kerim i slijede kao uzor poslanika Muhammeda a.s i njegove supruge i među onima koje su svjesne i koje znaju da će za svoja djela jednoga dana polagati račun pred Allahom dž.š.

Pogledajte hutbu:

© Divithana, 2013