Dilema oko napaštanja i nafile posta

Dilema oko napaštanja i nafile posta

Pitanje

Ovo pitanje je jedna sestra postavila na jednu internet stranicu, ali odgovor me zbunjuje, jer ovako nikad nisam ranije učila, tj od mualima i žena u mojoj porodici. Molim vas pojasnite mi da li je ovo ispravan odgovor, a ako nije, pojasnite mi kako da postupam.

Pitanje: Interesuje me post 6 dana ševala, da li je potrebno prvo napostiti propuštene dane koje je žena zbog hajza propustila pa onda postiti dane ševala ili može prvo postiti ševal, a zatim napostiti propušteno, jer žena doji bebu i to utiče na mlijeko a i hajz može da poremeti taj post i da se to sve oduži.
Odgovor: Imaš mogućnost da 6 dana ševvala postiš s jednim nijjetom zajedno sa danima obaveznog posta. Ako duga obaveznoga posta imadneš više onda namiri to kada budeš u prilici, ali nemoj bespotrebno odlagati taj post jer niko od nas ne zna kada će mu melek smrti doci, pa ga je bolje dočekati bez dugova. A Allah najbolje zna!

 

Odgovor

Postoji mišljenje da se tako može postupiti, ali nema dokaza da se za obavljanje farza može istovremeno dobiti nagrada kao da se obavlja i nafila i to samo na osnovu nijjeta, pa ono ostaje samo u sferi spekulacije.
Budući da vrijeme napaštanja propuštenih dana posta nije strogo fiksirano, tako da se može napostiti do slijedećeg ramazana, pa čak i poslije, ukoliko se iz nekih razloga ne bi moglo napostiti do slijedećeg ramazana, ostaje mogućnost da postite šest dana ševvala nafile, a nakon toga napostite, propuštene dane ramazana. A možete se opredijelitii i za drugu soluciju, tj. da prvo napostite propuštene dane ramazana, a potom postite šest dana ševvala, što je sigurnije, zato što je bolje prvo se riješiti obaveze i duga, a potom činiti ono što je dobrovoljnog karaktera.
U svakom slučaju, nijjetom trebate razdvojiti da li napaštate propuštene dane ramazana, ili postite šest dana ševvala dobrovoljnog posta.

islamskazajednica.ba

© Divithana, 2013