Darivanje i presađivanje organa (1)

Doniranje organa je dozvoljeno u šerijatu, naravno uz određene uvjete i na propisane načine. Vitalni organi se mogu darivati samo nakon nastupanja smrti u bolnici, ako se davalac za to unaprijed pismeno izjasnio, ako su organi zdravi i nakon što se medicinski ustanovi definitivna smrt davaoca organa.

Klasični hanefijski, malikijski, šafijski i hanbelijski pravnici u svojim temeljnim pravnim djelima spominju mogućnost i uvjet eobdukcije i presađivanja organa poznatih u njihovo doba.

Starosna dob davaoca, ljekari preporučuju je minimalno 21 godina, a i po šerijatu je to vrijeme pune duhovne zrelosti i poslovne sposobnosti. Mora biti dobrovoljno, sa urednim medicinskim nalazima. Nije dozboljeno unakažavanje leša amputiranjem vanjskih organa radi presađivanja, a transplantacija je dozvoljena isključivo ako je to jedino rješenje za ozdravljenje.

Prodaja i kupovina ljudskih organa se smatra haramom i ne nailazi na odobravanja u Islamu, osim u slučaju ako su organi donirani bankama organa ili uzeti nakon smrti u nekoj od nesreća, dozvoljena je kupovina takvih organa od tih ustanova.

Također, presađivanje organa nemuslimana je dozvoljeno.

Nije dozvoljeno donirati vitalne organe od kojih zavisi život ili stabilno stanje, kao ni organe reproduktivnog sistema koji i nakon presađivanja nastavljaju reprodukciju genetskog materijala, u cilju očuvanja pripadnosti potomstva biolokim roditeljima.

Sljedeće sedmice vam donosimo detaljnije opće principe darivanja i presađivanja organa u šerijatskom pravu.

 

(Izvor: Islamska informativna novina Preporod; broj 21/1007)

 

© Divithana, 2013