Vrijednost znanja i učenih

Vrijednost znanja i učenih

U ime Allaha Milostvog, Samilosnog!

Prvim ajetom, Kur’ana časnoga, uputstva života svakome kome je život darovan, zavjetovani smo da učimo. Čitamo! Postavljanjem ovakve naredbe na mjesto prve, ukazalo je na važnost ovoga aspekta u životima svih nas.

Učenjem, veličamo Gospodara. Koristimo se načinom spoznaje Uzvišenosti našega Stvoritelja. Korakom više ka koračanju stazama znanja, povećavamo strahopoštovanje prema Gospodaru, čije stvaranje očarava.

Savršenost svijeta oko nas, spoznajemo tek ako ga izučavamo, prodiremo dublje u njegove sfere. A spoznajom savršenosti svijeta, spoznajemo savršenoga Stvoritelja nebesa i zemlje.

Allah, dž.š. govori o stepenima na koje će uzdići one koji se bave Njegovom naukom i kako će im dati ugled i na Ovom i na Onom svijetu, i kako je to velika čast za svakog čovjeka. Uzvišeni kaže: „ Allah će na visoke stepene uzdignuti one među vama koji vjeruju i kojima je dato znanje.“ ( Kur`an, El-Mudžadele: 11.)

Prije znanja u ajetu se govori o vjerovanju, jer znanje bez vjerovanja nije znanje koje Allah navodi i o kom govori u Svojoj Uputi. Hazreti Ibn Abbas radiallahu `anhuma ovaj ajet ovako tumači: „ Učenjaci će se uzdići na stepene više od stepena vjernika do sedam stotina puta, a između svakog stepena razmak je od pet stotina godina.“ Ibn Kesir na slijedeći način tumači ovaj ajet, pa kaže: „Tj. nemojte vjerovati kad neko od vas načini mjesta svome bratu koji mu prilazi ili kada mu naredi da izađe pa to učini, da će mu to umanjiti ugled, ne, nego time zadobiva veći položaj kod Allaha, a Allah dž.š., to mu neće upropastiti, nego će ga nagraditi i na ovom i na budućem svijetu. Onaj koji je ponizan Allahu, Allah će mu povisiti ugled i učiniti ga spominjanim.“ (ibid, 1354. str.)

Također, pored mnogo ajeta koji navode važnost učenja i traženja znanja, mnoštvo hadisa nam je ostavio naš Miljenik kojima nam također ukazuje na važnosti izvršavanja prve Kur’anske naredbe.

Od Ebu Umame r.a. se prenosi da je Allahov Poslanik a.s. rekao: „Prednost (vrijednost) učenog nad pobožnim je kao prednost mene u odnosu na najnižeg od vas.“ (Rijadus- salihin, skraćeno izdanje, Travnik, 1994: 175 str. )

 “Kada Allah nekome želi dobro, On mu podari razumijevanje vjere” (Buhari i Muslim) Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, također je rekao: “Allah olakša put u Džennet svakome ko kroči u potrazi za znanjem”(Muslim, 21/17)

Treba li nam veća motivacija pored riječi Gospodara i našega Miljenika, koje obećavaju mnogo svakome ko krene stazama znanja. Put znanja jeste težak, ali su mu plodovi slatki.

Molim Uzvišenog Allaha da nas učini jednima od onih koji u Njeogovo ime traže znane. Molim Ga da svakome ko se stazama znanja uputio, olakša i njegov put mu omili.

Amin
….

© Divithana, 2013