Od tebe naučih Faraonu

Od tebe naučih Faraonu

Jedan Egipćanin je primijetio kako jedan turista razgovara sa mumijom faraona, pa je pažljivo slušao razgovor: Turista je govorio: “Faraonu, od tebe sam naučio 10 stvari:

Prvo: Od tebe sam naučio da biva samo ono što Allah hoće. Zaklao si hiljhade izraelske djece da bi spriječio dolazak Musaa, a.s., a kada se on rodio, ti si ga u svojoj kući othranio.

Drugo: Od tebe sam naučio da srcima vlada samo Allah. Kada si Musau, a.s., uskratio majčinu ljubav, Allah je učinio da mu majčinsku ljubav daruje tvoja supruga, pa je dvije majke imao.

Treće: Od tebe sam naučio da je čovjek slab. Dok si ti na dvoru govorio: “Ja sam gospodar vaš najveći!” (en-Naziat, 24), tvoja supruga Asija je u susjednoj sobi govorila: “Subhanallah!” (Slavljen neka je Allah!)

Četvrto: Od tebe sam naučio da muž i njegova supruga mogu živjeti pod istim krovom kao potpuni stranci. Bračne drugove spajaju srca a ne isti krov.

Peto: Od tebe sam naučio da na svijetu ne postoji vojska koja može vjernika odvratiti od vjerovanja. Tvoja nije odvratila ni sihirbase, ni Mašitu koju si plašio vrelim uljem i ubistvom njene djece u vrelom ulju.

Šesto: Od tebe sam naučio da krv nije voda. Malena djevojčica je vratila svoga brata (Musaa) tako što je rekla: “Hoćete li da vam je pokažem porodicu koja će vam se o njemu brinuti i koja će mu dobro željeti? “ (el-Qasas, 12)

Sedmo: Od tebe sam naučio da se ni jedan silnik ne može narodu popeti na leđa sve dok se taj narod ne pogne pred silnikom i prihvati robovski jaram.

Osmo: Od tebe sam naučio da Allah, pomoć šalje kome hoće preko štapa koji služi za gonjenje stoke, oslanjanje i dokučivanje grana, a silnika pobijedi usred njegove vojske.

Deveto: Od tebe sam naučio da se zemaljski zakoni odnose samo na ljude, a nikako na Allaha. Rijeka koja je trebala da potopi djecu izraelsku, donijela ti je sanduk pred sami dvor i u njemu Musaa, a.s., za kojim si toliko tragao a more koje se prelazi samo lađama, prešao je čitav jedan narod pješice.

Deseto: Od tebe sam naučio da je sve što na Zemlji postoji Allahova vojska i da Allah odabire oružje za borbu protiv Svojih neprijatelja. Kada si ti okupio svoju vojsku, Allah je mogao da dovede vojsku slučnu tvojoj. Međutim, On je htio da tebe ubije vodom iz koje sve živo stvara.

(n-um.com)

© Divithana, 2013