NAJBOLJI SU ONI KOJI SU NAJLJEPŠE NARAVI

NAJBOLJI SU ONI KOJI SU NAJLJEPŠE NARAVI

Dunjaluk je kao bašta prepuna raznobojnog cvijeća, a ljudi na njemu su kao cvjetovi, različiti i drugačiji jedni od drugih. Međutim, te spoljašnje razlike, njihova boja kose, očiju, kože, pol, starosna dob, opredjeljenja, stavovi i sl., ne bi trebale da definišu kvalitetu ljudi. Ono što treba da ih definiše jeste samo ono šta su u biti – dobri ili loši.

Svi mi ponekad razmišljamo o sebi, jesmo li dobri ili nismo, interesuje nas mišljenje drugih ljudi o nama i ono najvažnije, na kojem stepenu smo kod našeg Gospodara. Jedna izreka glasi: Čovjek u sebi sadrži troje: ono što on sam o sebi misli, ono što drugi o njemu misle i ono što uistinu jeste.

Većina ljudi sebe smatraju dobrim, pa čak i ako to nisu. Svoje loše postupke ne primjećuju ili za njih uvijek nalaze neko opravdanje. Mnogi kažu: „ja imam čisto srce“ ili „ja imam dobru dušu“, ali od njih samo loše dolazi. Odraz plemenite i dobre duše mogu biti samo plemenita i dobra djela a ne obrnuto.

Kad je u pitanju mišljenje drugih ljudi, ono može da bude objektivno ali i ne mora, ovisno o tome kakav je narod i kakvi su mu kriteriji pri ocjeni drugih. Ali nas ovdje interesuje kako islam gleda na to ko su najbolji među nama i kako se oni ponašaju. Odgovore na osnovu kojih kriterija se ocjenjuju ljudi i njhovi postupci, na relaciji dobro-loše, nalazimo u Kur’anu i hadisima Poslanika Muhammeda a.s.

Uzvišeni Allah kaže u Kur’anu: ”Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: podstičete da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate, i u Allaha vjerujete….’‘ (Ali Imran 110.)

Od odlika ovog ummeta jeste podsticanje na činjenje dobra a odvraćanje od lošeg i čvrsta vjera u Boga. Samo na taj način može da vlada pravda, sloboda i sigurnost. Ovim ajetom je Allah dž.š. pozvao muslimane da budu duhovni vodiči ljudske civilizacije. Da bi to postigli moraju biti na moralnom, znanstvenom i kulturnom nivou. Da budu korisni drugima kroz njihov napor za dobro i trud u sprečavanju zla. Svaka generacija koja je imala ove osobine bila je uspješna. Takvi ljudi su imali zdravo i čisto vjerovanje, logično shvatanje i spoznaju, lijepo ponašanje i ophođenje prema svima, upućivanje na dobro i odvraćanje od lošeg.

Allah, dž.š., opisujući Poslanika a.s., u 4. ajetu Sure El-Kalem, kaže: „Ti si (Poslaniče) uistinu najbolje ćudi!“                                

Muhammed, a.s., je bio najljepšeg morala i on je naš najbolji uzor u svom odnosu prema svim ljudima. On se najljepše ophodio prema svojoj porodici, komšijama, prijateljima, muslimanima i nemuslimanima, pa i čak i prema neprijateljima. Njegov kompletan život je uzor na koji bi se vjernici trebali ugledati. Allah, dž.š. je rekao: „Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji često Allaha spominje“. (El-Ahzab, 21)

A on, a.s., je rekao: ”Najpotpuniji iman je onog vjernika koji se najljepše ponaša…”. Prenosi Ebu Hurejre, r.a., da je Poslanik, a.s., rekao: „Najpotpunijeg imana su oni koji su najboljeg ahlaka, a najbolji od vas su oni koji su najbolji prema svojim ženama“.

Ibn Mubarek je opisao lijepo ponašanje (ahlak) riječima: „To je vedrina i osmjehnutost lica, činjenje dobra i suzdržavanje od uznemiravanja i činjenja zla i neugodnosti drugima“.

Jedna od osnovnih poruka i zadaća islama jeste izgradnja moralnosti kod ljudi. ”Poslan sam da usavršim moralne vrijednosti” –  ovim riječima je poslanik Muhammed, a.s., najavio primarnu svrhu svoga poslaničkog poziva. Islam kao vjera pred nas postavlja moralne zahtjeve najvišeg reda. Upravo zato je Allah, dž.š, učinio da ahlak (lijepo ponašanje) bude mjerilo vrednovanja ljudi: „Zaista su najbolji od vas oni sa najljepšim ahlakom“, kaže Allahov Poslanik s.a.v.s.

Ko se okiti ovim pohvalnim svojstvima u svom životu, može dostići sevape koje su zaradili vjernici koji su klanjali i postili nafile. U jednom hadisu Allahov Poslanik, a.s. veli: ”Vjernik svojim lijepim ponašanjem (ahlakom) će postići deredžu koju ima postač i onaj ko ustaje noću da klanja (nafilu-namaz)”.

Muhammed, a.s., je takođe rekao: ”Na Mizan-tereziji ništa nije teže od lijepog ponašanja!”

Navedimo još i hadis u kome stoji da je Allahov Poslanik, a.s., bio upitan o tome šta će ljude najviše uvesti u Džennet, pa je odgovorio: ”Bogobojaznosti i lijepo ponašanje.”

Poslanik a.s. nas obavještava da postoji još nekoliko kategorija najboljih ljudi. Svojstva koja imaju ti ljudi nadopunjuju stepen onih sa lijepim ponašanjem, kao što su npr. oni koji pomažu i korisni su drugim ljudima. To zaključujemo iz riječi Muhammeda a.s.: „Najbolji čovjek je onaj koji je najkorisniji ljudima.“

Okvalifikovani kao najbolji su i oni koji se kaju za svoja loša a raduju se svojm dobrim djelima: „Najbolji ljudi među mojim sljedbenicima su oni koji kada nešto zgriješe traže oprosta od Allaha dž.š., a kada urade kakvo dobro djelo raduju se…“

Zatim Poslanik a.s. kaže da su: “najbolji ljudi oni koji uče Kur’an i druge njemu podučavaju“,  i oni koji su umjereni i neovisni od drugih: „Najbolji među vama je onaj koji ne napusti drugi svijet radi ovog, niti ovaj radi drugog svijeta i koji nije na teretu drugim ljudima.“

Iz svega navedenog zaključili smo da su najbolji ljudi i iskreni vjernici oni koji su blagi i plemeniti, najljepše naravi i ophođenja prema porodici, prijateljima, komšijama kao i svim drugim ljudima, koji podstiču na dobro a odvraćaju od lošeg, koji su korisni društvu i nisu nikome na teretu. Danas nam je, više nego u bilo kom drugom vremenu, potrebno da uzdignemo svoje duše do ove čiste i blistave periferije, da bi opravdali svoju ulogu na ovom svijetu, jer mi svojim ponašanjem ne predstavljamo samo sebe nego i našu vjeru.

Zato ostavimo na svakoga koga sretnemo lijep utisak, udijelimo osmijeh, jer je i osmijeh sadaka. Ne dozvolimo da živimo u vremenu u kojem je čudno da nam se neko nepoznat osmijehne i pozdravi nas na ulici. Ne čekajmo da se drugi ljudi promjene, počnimo od sebe, budimo mi uzrok promjene. Poštujmo sve ljude i lijepo se odnosimo prema svima, pomilujmo dijete kad ga sretnemo, pomozimo starijima, brinimo se o roditeljima, pazimo rodbinu i komšije, budimo dobri prijatelji, bračni drugovi i korisni članovi društva. Budimo bolji, milostiviji, prijatniji i tolerantniji. Nastojmo da svojim ponašanjem i izgledom privlačimo ljude a ne da ih odbijamo od sebe. Ne smatrajmo da smo bolji od drugih zbog našeg izgleda, načina oblačenja ili pozicije u društvu. Dokažimo se samo našim znanjem, iskrenošću i lijepim ponašanjem.

Poslanik s.a.v.s., je rekao: „Ko voli da bude udaljen od vatre i uveden u džennet, neka vjeruje u Allaha i Sudnji dan kada ga pogodi iskušenje i neka dolazi ljudima s onim s čime voli da i drugi ljudi dolaze njemu.“ Značenje ovog hadisa upućuje na to da se čovjek ponaša prema ljudima kako bi volio da se ljudi prema njemu ponašaju. Naša sposobnost da pridobijemo ljudska srca i njihovu ljubav donijet će nam zadovoljstvo i sreću u životu.

I završit ću dovom Poslanika, a.s.: “Gospodaru moj, uputi me da budem što ljepšeg morala i otkloni od mene svaku vrstu ružnog ponašanja!“

 

 

 

 

© Divithana, 2013