Izgubljena džennetska ptica

Izgubljena džennetska ptica

Probudi se srce.
Ne treperi…
Zar te ne bole udarci
dok rukama grudi probijam?
Ne plaši li te jecaj kojim te na sedždu zovem?

Bilo si ptica džennetskih bašti,
a sada si u kavezu dunjaluka.
Pomaći se ne možeš od njegovih granica,
a tebi se sve čini tako prostrano.

Allah… Allah…
Ima li nade?
Gdje je kraj ovom lutanju
kada se od Tebe odbjegne?
Gdje su te mape za povratak?

Nedostaje mi sedžda… Kur’an…
A ovdje je pretijesno za molitvu.
Okovi su dunjalučki preteški.
I tijelo i srce je na umoru.

Primi me još jednom u utočište Svoje.
Posljednji put…
Nadahni me ljepotama svojim.
Oživi me…
Prije nego svi zajedno budemo oživljeni.

Piše: Sanela Muharemović

© Divithana, 2013