Vrijednosti učenja Kur’ana

Vrijednosti učenja Kur’ana

„A Mi smo Kur’an učinili dostupnim za pouku – pa ima li ikoga ko bi pouku primio?“[1] Gospodaru naš, počasti nas da učimo, izučavamo i druge poučavamo Tvojoj Knjizi!

U nastavku teksta izdvajamo hadise koji govore o vrijednostima učenja Kur’ana, a koje je pripremio Muhammed Mustafa El-E’azami u knjizi ‘Vrtovi pobožnih’:

 • „Učite Kur’an, jer će on doći na Sudnjem danu da se zauzima (šefaat čini) za svoje učače.“
 • „Najbolji među vama je onaj koji Kur’an nauči, a zatim druge poučava Kur’anu.“
 • „Onaj ko vješto uči Kur’an bit će u društvu sa pisarima (melekima) časnim i čestitim, a ko ga uči zamuckujući i s poteškoćom imat će dvije nagrade za to.“
 • „Vjernik koji uči Kur’an je kao ‘utrudždže’ – cedrat (limun, pomorandža): ima lijep miris, a i okus mu je lijep; a vjernik koji ne uči Kur’an je kao hurma: nema mirisa, a okus joj je sladak. Munafik koji uči Kur’an je kao bosiljak: ima lijep miris, a okus mu je gorak; a munafik koji ne uči Kur’an je kao gorka tikvica: nema mirisa, a okus joj je gorak.“
 • „Zaista Allah ovom Knjigom uzdiže jedne narode, a ponižava druge.“
 • „Ko prouči jedan harf – slovo iz Allahove Knjige imat će nagradu, a nagrada se desetorostruko uvećava. Ja ne kažem da je ‘Elif Lam-Mim’ harf, nego: ‘Elif’ je harf, ‘Lam’ je harf i ‘Mim’ je harf.“
 • „Učaču Kur’ana će na Sudnjem danu biti rečeno: ‘Uči i penji (džennetskim stepenicama), uči lijepo i pravilno kao što si i na dunjaluku učio, jer tvoje mjesto (deredža u džennetu) je kod posljednjeg ajeta koji proučiš.“
 • „Brinite se i čuvajte ovaj Kur’an (ono što ste naučili iz njega), jer, tako mi Onoga u čijoj je ruci Muhammedova duša, on se zaboravlja brže nego što se deva sveze (konopa kojim joj je noga svezana) oslobodi.“
 • U predaji se navodi da je Resulullah, s.a.v.s., rekao svojim ashabima: ‘Zar nije svaki od vas u stanju da prouči trećinu Kur’ana u jednoj noći?’ – Pošto im je to izgledalo teško oni rekoše: ‘A ko je to od nas u stanju, o Allahov Poslaniče?’ A on im odgovori: ‘Kulhuvallahu ehad – to je trećina Kur’ana.’
 • „Ne činite vaše kuće grobovima (ne učeći i ne klanjajući u njima), jer šejtan zaista bježi od kuće u kojoj se uči Suretu-l-Bekare.“
 • Ibn Abbas, r.a., prenosi: „Dok je Džibril sjedio kod Poslanika, s.a.v.s., čuo je jedan glas iznad sebe, pa je podigao glavu i rekao: ‘Ovo su se vrata nebeska otvorila danas. Nikad do danas se nisu otvorila.“ Kroz njih je ušao melek jedan, pa Džibril reče: ‘Ovaj melek je sišao prvu put na zemlju. Nikad ranije nije silazio.’ Melek nazva selam i reče: ‘O Muhammede, raduj se zbog dva svjetla koja su ti donesena, a prije tebe ih nijedan poslanik nije dobio, a to su: Fatiha i završeci sure Bekare. Ti zaista nećeš ni harfa iz njih proučiti, a da nećeš biti obasjan nurom.“
 • „Kada se ljudi okupe u jednoj od Allahovih kuća (džamija) da uče Allahovu knjigu (Kur’an) i da je međusobno proučavaju na njih se spusti mir, prekrije ih Allahova milost, okruže ih meleki i Allah ih spomene među onima koji su kod Njega.“

 

 

[1] Qamer, 17

© Divithana, 2013