Vrijednost stida

Vrijednost stida

Ibn Omer, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., prošao pored nekog ensarije koji je savjetovao svog brata u pogledu stida, pa mu Poslanik, s.a.v.s., reče: „Prođi ga se, uistinu je stid dio imana.“   – Muttefekun alejhi –

Imran b. Husejn, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Stid ne donosi ništa drugo osim dobro.“ – Muttefekun alejhi –

U verziji koju bilježi Muslim navodi se: „Stid je sav dobar“, ili je rekao: „U stidu je svako dobro“.

Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Iman se satoji od sedamdeset i nekoliko ili šesdeset i nekoliko ogranaka. Njegov najbolji i najvredniji dio jesu riječi ‘la ilahe illallah – nema boga osim Allaha’, a njegov najniži dio jeste s puta ukloniti ono što smeta prolaznicima, a i stid je dio imana.“ – Muttefekun alejhi –

Ebu Seid el-Hudri, r.a., kazuje: „Allahov Poslanik, s.a.v.s., bio je stidljiviji od djevice u svojoj odaji, pa kada bi vidio nešto što ne voli i prezire, mi bismo to prepoznali na njegovom licu.“   – Muttefekun alejhi –

Učenjaci su rekli: „Stid je svojstvo koje čovjeka navodi da u potpunosti ostavlja ružna i neprimjerena djela, i koje ga sprečava da bude nemaran u izvršavanju svojih dužnosti i obaveza prema kome ih je dužan izvršavati. Zabilježili smo da je Ebu Kasim el-Džunejd, Allah mu se smilovao, rekao: ‘Stid je da uvidiš blagodati koje su ti podarene i spoznaš svoje propuste. Osjećaj i stanje koji se pojave i nastanu između to dvoje naziva se stid.’“

 

– Odlomak iz Zbirke hadisa Vrtovi pobožnjaka, Jahja b. Šeref En-Nevevi –

© Divithana, 2013