Takaful – Solidarno islamsko osiguranje

Takaful – Solidarno islamsko osiguranje

Zbog principa kamate i prevelike nesigurnosti koja je zastupljena u konceptu životnog osiguranja i drugih vrsta konvnecionalnog osiguranja, islamska ekonomija je proizvela sistem, vrlo popularan diljem islamskog svijeta, ali sve više i na Zapadu. Riječ je o takafulu, principu uzajamne solidarnosti, gdje članovi određene grupe pored toga što svoj novac ulažu u investicije, brinu jedni o drugima u slučaju nesreće ili smrti nekog od članova. Ovaj koncept je posebno interesantan kada je riječ o samohranim, nezaposlenim majkama. Pročitajte osvrt Eldine Karamustafić socijalne radnice u Islamic Relief-u i studentice master studija Islamskog bankarstva:

„Nekada smo imali sve. Kada je moj muž bio živ ništa nam falilo nije. Djeca bi odmah dobila ono što su željela, a ja sam bila sretna jer sam imala nekoga ko se brinuo o nama. Onoga trena kada smo njega izgubili, izgubili smo muža, oca, izdržavatelja… Ljudi kao ljudi, prvih dana su nas obilazili i govorili ako nam išta zatreba, tu su, za nas. Ali kako je vrijeme odmicalo, malo po malo, svi su zaboravili na nas.“

Ovo je priča, koju sam, radeći kao socijalni radnik u jednoj humanitarnoj organizaciji, čula mnogo puta. Ovo je priča mnogih  bosanskih žena, majki, koje u kratkom vremenskom roku budu zaboravljene čak i od strane članova njihove uže zajednice. Onoga trena kada su izgubile muža, ne samo da su se morale nositi sa bolom zbog gubitka voljene osobe, nego su se odmah morale uhvatiti u koštac sa sve težim životnim prilikama i nerazumijevanjem onih iz njihove okoline. Onoga trena kada su izgubile izdržavatelja njihove porodice, u državnim institucijama su ih dodali na spisak socijalno ugroženih porodica. I naravno, za državne institucije priča se tu završava, ali za ove porodice priča ovdje tek počinje. Na koji način reći svome malom djetetu, siročetu, da nema novca ni za hljeb, ni za odjeću, a pogotovo ga nema za slatkiše i neke druge „luksuze“ koje priželjkuju.

Naravno, ono što je od Boga određeno da nam se desi, desiće se svakako i u to nema sumnje. Ali da li mi možemo bilo šta učiniti da na neki način zaštitimo sebe, svoje porodice, svoju imovinu i ljude iz naše zajednice?

Jednog dana poslanik Muhammed, s.a.v.s., sreo je beduina koji je ostavio devu, a da je nije svezao. Pitao ga je: “Zašto nisi svezao devu?” Beduin je odgovorio: ”Uzdam se u Allaha.” Na to mu je Poslanik rekao: “Prvo sveži devu, pa se onda uzdaj u Allaha.” (Tirmizi)

TAKAFUL – PRIMARNI IZBOR, A NE ALTERNATIVA

Odjeli koji se bave pitanjem unaprjeđenja zajednica i ublažavanjem siromaštva trebali bi da imaju različite strategije koje bi riješile pitanje porodica koje žive u siromaštvu. Jedna od  veoma bitnih strategija svakako bi trebalo biti i Islamsko osiguranje – Tekaful.

muslim-mum

Ovdje nećemo ulaziti u dublje analize funkcionisanja tekafula, samo ćemo navesti neke od njegovih prednosti i koristi. Mnogima je ova riječ prilično nepoznata i nova.

Riječ Takaful potiče od arapske riječi Kafala, što znači garancija, uzajamno jamstvo. Tekaful se razlikuje od konvencionalnog osiguranja po tome što je u skladu sa Šerijatom (zabrana kamate, neizvjesnosti, pretjeranog rizika, prevare) i po tome što je ova vrsta pomoći i saradnje među članovima zajednice dozvoljena i bila je poznata i u vremenu u kojem je živio Poslanik s.a.v.s. Dakle, Takaful funkcioniše na principu da se grupa od nekoliko članova okupi, investira novac (ulažući određenu svotu svaki mjesec), eventualno ostvaruje profit, a članovi grupe se obavezuju da ukoliko se jednom od njih nešto desi, ostatak grupe će sakupiti određenu svotu novca i uručiti mu (poplava, požar…) ili u slučaju smrti podijeliti njegovim nasljednicima. Osim sigurnosti i napretka ekonomije kroz investiranje u dozvoljene stvari koje rukovodi agent, ovdje imamo i princip međusobne solidarnosti kakvu zahtjeva Ummet.

Onog trenutka kada donesemo odluku da ćemo koristiti tekaful osiguranje, odlučili smo da indirektno učestvujemo u humanitarnom radu i da želimo da pomognemo one koji su u ugroženi. Dakle, svrha tekaful osiguranja nije zarada na nečijoj nevolji, već uzajamno pomaganje članova jedne zajednice i ublažavanje nesreće koja ih je zadesila.

DUHOVNO ZADOVOLJSTVO PRIJE MATERIJALNOG

Ljepota tekafula, pored gore navedenog, je i u tome da pored novčane koristi (koju dobijemo u trenutku kada nam je najpotrebnija), imamo i spiritualnu ili duhovnu korist. Prije svega, nadamo se Božijoj nagradi za dobro djelo koje smo učinili, za bratstvo i ljubav koju smo pokazali prilikom pomaganja onima kojima je pomoć najpotrebnija. Ujedno tekaful nam pruža priliku da investiramo naš novac u poslove koji su dozvoljeni (halal) i korisni. Ovo je jedna divna prilika da svi članovi jednog društva potpomažu jedni druge i u ekonomskoj sferi. Uz male prilagodbe i promjene u planu, tekaful mogu koristiti i siromašni članovi jednog društva.

Sada se još malo vratimo na priču o samohranim majkama, koje smo na početku spomenuli. Tekaful može biti jako dobra preventivna strategija, kao što smo već spomenuli. Kada bismo imali mogućnost da uplaćujemo donaciju u jedno društvo, znajući da će i to društvo i njegovi članovi podržati nas, ukoliko nam se desi neki nesretan slučaj, naravno da bismo odmah pristali na to. I na taj način, bi bilo moguće izbjeći situaciju u kojoj porodice, koje su nekada dobro živjele, u samo jednom trenu (smrću izdržavatelja te porodice) postanu socijalno ugrožene.

U Bosni i Hercegovini, na žalost, do sada nemamo nijednog Tekaful osiguravajućeg društva. Ali ukoliko bi se pojavilo, svakako bismo ga trebali podržati i onda pisati uspješne priče o međusobnom pomaganju, smanjenju siromaštva u BiH i o praktičnoj primjeni tekafula.ikom pomaganja onima kojima je pomoć najpotrebnija.

(Za Divithanu piše: Eldina Karamustafić, Islamic banking)

© Divithana, 2013