Suretu-t-Tarik

Suretu-t-Tarik

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

„Tako mi neba i Danice!

A znaš li ti šta je Danica?

Zvijezda blistava!

Nema čovjeka nad kojim neko ne bdije.

Nek čovjek pogleda od čeka je stvoren!

Stvoren je od tekućine koja se izbaci,

koja između kičme i grudi izlazi,

i On je, zaista, kadar da ga ponovo stvori

onoga Dana kada budu ispitivane savjesti,

kada čovjek ni snage ni branioca neće imati.

I tako mi neba puna kiše

I Zemlje koja se otvara kada rastinje nikne,:

Kur’an je, doista, govor koji rastavlja istinu od neistine,

lakrdija nikakva on nije!

Oni se služe spletkama,

a Ja ih uništavam –

zato nevjernicima još vremena dadni, još koji trenutak ih ostavi.“

*Uzvišeni se zaklinje nebom i blistavim zvijezdama na njemu, pa kaže: “Tako mi neba i noćnog posjetioca! A znaš li ti šta je noćni posjetilac?” Objašnjavajući šta je ‘Tarik’, On zatim kaže: “Zvijezda blistava!” Katade i neki drugi kažu: “Zvijezda je dobila ime Tarik zato što se vidi noću, a gubi se iz vida danju.” Ovakvom tumačenju idu u prilog i riječi Allahovog Poslanika, s.a.v.s., u sahih hadisu: “Zabranjeno je da čovjek svojim ukućanima iznenada dođe noću”, tj da im dođe kasno u noć i da ih iznenadi. U drugom hadisu, u vidu dove, stoji: “…osim noćnog posjetioca koji iznenada dođe s dobrom, o Svemilosni!” Riječ Uzvišenog “blistava” znači: svijetla, koja spaljuje šejtane.

Neki smatraju da se pod “Tarikom” i “Zvijezdom blistavom” misli na Muhammeda, s.a.v.s. Ovakve tvrdnje su netačne, jer je Poslanik, s.a.v.s., uzvišeniji i odabraniji od svega toga i svih drugih stvorenja na nebu i Zemlji. Ko je odabran ne može se porediti sa onim što je manje vrijedno. Muhammed, a.s., nije nikada, bar što oni tvrde, bio zvijezda koja se pretvorila u čovjeka.

“Nema nijednog čovjeka a da nad njim nema čuvara”, tj. nad svakim čovjekom bdiju čuvari i čuvaju ga da mu se što ne desi. U tom smislu Uzvišeni na drugom mjestu kaže: “Uz svakog od vas su meleki, ispred njega i iza njega, po Allahovom naređenju nad njim bdiju.”

Riječima: “Neka čovjek pogleda od čega je stvoren!”, Uzvišeni skreće pažnju čovjeku na sićušnost tvari od koje je stvoren i navodi ga da prizna da će ponovno biti proživljen, te da je proživljenje lakše od prvobitnog stvaranja, kao što Uzvišeni, na drugom mjestu, kaže: “Onaj Koji iz ničega stvara i On će to ponovno učiniti, to je Njemu lakše.” (30: 27)

“Stvoren je od tekućine koja se izbaci”, tj. sjemena muškarca i (tekućine) žene koje se u mlazu izbaci i od koga se Allahovom dozvolom zametne i rodi dijete. Zato Uzvišeni kaže: “…koja između kičme i grudi izlazi “, tj. kičme čovjeka i grudi žene.

“…i On je, zaista, kadar da ga ponovno stvori”, tj. Uzvišeni je Onaj Koji je u stanju uraditi nešto prvi put, u stanju je to i ponoviti. Štaviše, to je još lakše. Zato Uzvišeni kaže: “…onoga Dana kada tajne budu otkrivene”, tj. na Sudnjem danu kada će svaka tajna biti objelodanjena.

“…kada čovjek ni snage ni branioca neće imati”, tj. ni sam ni bilo ko drugi ga neće moći spasiti od Allahove kazne.

“…i tako mi neba kišnoga”, tj. koje svakodnevno spušta kišu i opskrbu stvorenjima. Da toga nije, pomrli bi svi, zajedno sa svojom stokom.

“…i zemlje koja se otvara da rastinje nikne”, tj. Zemlje koju probijaju klice pa iz nje rastinje nikne.

“…Kur’an je, doista, govor koji rastavlja istinu od neistine”, tj. On je istina, a njegovi propisi pravedni.

“…lakrdija nikakva nije”, nego ozbiljnost i istina.

“Oni zbilja prave spletke”, tj. nevjernici svojim lažima odvraćaju od Allahova puta i ljudima prave spletke pozivajući ih da krše Kur’an.

“…zato nevjernicima još vremena dadni”, tj. sačekaj i ne žuri da ih što prije snađe kazna!

“…još koji trenutak ih ostavi”, tj. sačekaj malo pa ćeš vidjeti kakvu ću im kaznu, nesreću i propast dati. U tom smislu Uzvišeni na drugom mjestu kaže: “Mi im dajemo da kratko uživaju a onda ćemo ih natjerati u patnju neizdrživu.” (31:24)

  • Tefsir Ibn Kesir –
© Divithana, 2013