Riječ, dvije o strpljivosti

Riječ, dvije o strpljivosti

“Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova, Koji nam  je podario strpljivost kojom zarađujemo oba svijeta. Neka je salavat i selam na Muhammeda, s.a.v.s., koji je svojim primjerom pokazao kako se vjernici trebaju okititi strpljivošću.

Kad god nam Allah, dž.š., daje svoje blagodati ukazuje nam na Svoje dobročinstvo, a kad god nam nešto uskrati ukazuje nam da smo samo Njemu potčinjeni, a u svemu tome On želi upoznati nas sa sobom i Svojom prefinjenošću.

U ovoj prolaznoj kući, koja je puna problema, nesreća, tegoba i briga, čovjeku je veoma teško sačuvati svoju pamet i vjeru. Ali Uzvišeni Allah uvijek svojim robovima daje izlaz iz svake teške situacije i ukazuje na adresu na koju se trebaju obratiti Njegovi robovi kako bi sebi priuštili smirenost, pomoć i zadovoljstvo. Ta adresa je u gradu što se zove Kur’an, koji je mnogima nepoznat, a u njemu je tvoja sreća.

Premilostivi Allah veli: “Tražite pomoć sebi u strpljenju i namazu, a to je zaista teško, osim onima koji su poslušni i koji su uvjereni da će pred Gospodara svoga stati i da će se Njemu vratiti.” (El-Bekare, 45-46)

Posebnu pažnju treba obratiti na Allahove riječi: “A to je zaista teško, osim onima koji su poslušni.” Veoma je teško zadobijanje pomoći sa ova dva izvora, namaza i strpljivosti. Allah zna da je malo onih vjernika koji se, kad zapadnu u belaje, sjete belaja Muhammeda, s.a.v.s., i odmah stanu na namaz. I tu nađu odmor, jer uloga namaza je čišćenje, pranje i skidanje tereta sa duše. Poslanik Muhammed, s.a.v.s., imao je običaj da u teškim situacijama kaže Bilalu Habešiji: “Odmori nas, o Bilale!” Dakle, odmori nas namazom!

Malo je onih koji, kad naiđu na probleme, odmah stanu na namaz i kažu: “Allahu, šta li sam zgriješio, oprosti mi!” Ili, kad biva deložiran, da na sedždi kaže: “I reci, Gospodaru moj, nastani me u blagoslovljenu stanu, Ti to najbolje umiješ!” (El-Mu’minun, 29) A ne da tražimo krivca i obraćamo se samo ljudima, a zaboravljamo na Allaha.

Ako u toku dana i noć pet puta ne budemo navraćali na izvor namaza, onda nećemo imati snage da se odupremo iskušenjima koja na nas navale, a ovo je vrijeme velikih iskušenja za mu’mine. To je nagovještaj Resula Muhammeda, s.a.v.s.

Pravi mu’min ne smije zaboraviti da su mu sva iskušenja kao duševni deterdžent i da Allah voli da svi robovi budu pokorni Njemu i da im duša zamiriše džennetskim mirisom, kao što majka voli da njezino dijete zamiriše poslije kupanja. A bolje je da to pranje i čišćenje bude ovdje nego tamo.

Sjetimo se Pejgambera Ejjuba, a.s., uprkos tome što se veoma dugo nalazio u ranama, on je podnošljivo saburio, a kad su se iz tih rana pojavili crvi i dotakli njegovo srce i jezik, koje su mjesto spoznaje i spominjanja Allaha, bojeći se da će mu nanijeti štetu ibadetu kao njegovoj dužnosti, a ne zato što je sebi želio olakšanje, rekao je: “Gospodaru moj, mene je nevolja snašla, a Ti si od milostivih najmilostiviji!” (El-Enbija, 83)

Drugim riječima: Gospodaru moj, u ovoj nesreći koja me snašla, ne žalim Ti se na zdravlje i sve što Si mi oduzeo, već mi teško pada što Te neću moći spominjati. Allah mu je ispunio dovu i dao savršeno znanje, vratio mu porodicu.

Za razliku od hazreti Ejjubove spoljašnje, fizičke bolesti, u nama postoji unutrašnja, duševna i srčana bolest, tako da smo znatno bolesniji i u mnogo većim ranama nego što je bio Ejjub, a.s. Svaka sumnja i grijeh koje učinimo čine ranu na našem srcu i duši. Rane Ejjuba, a.s., prijetile su kratkotrajnom životu, dok naše duševne rane prijete vječnom životu. Zato mi imamo hiljadu puta veću potrebu za Ejjubovom dovom nego on.

Ako budemo čuvali svoju vjeru i u tome saburili, zagarantirali smo sebi direktnu Allahovu pomoć. Tada nema kukavičluka, niti straha, osim od Allaha. Evo šta se o zagarantiranoj pomoći kaže u Kur’anu: “Kad si ti, Muhammede, rekao vjernicima: ‘Zar vam neće biti dovoljno da vam vaš Gospodar Allah tri hiljade meleka u pomoć pošalje? Hoće! Ako budete izdržljivi i poslušni, i ako vas neprijatelji iznenada budu napali, tada će vam Allah potporu dati sa pet hiljada označenih meleka.'” (Ali Imran, 124-125)

Molim Allaha, dž.š., da nas počasti saburom i označenom vojskom. Amin!”

–  Hutba hafiza Sulejmana Bugarija objavljena u knjizi ‘Vratimo se Gospodaru’ (Alipašina džamija, 2001) –

© Divithana, 2013