Poslanik, s.a.v.s., kao suprug

Poslanik, s.a.v.s., kao suprug

“Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti I nagradi na onom svijetu, I koji često Allaha spominje.” [1]

Mudrost I smisao Allahovog slanja Objave po ljudima, a ne po melekima je u tome da bi se ljudi mogli na njih ugledati I uzimati ih za uzor. (…) Dakle, Poslanik, a.s., je taj koji je uzor za vjernika. Svi drugi uzori su manje važni I nestalni.

Muhammed, a.s., je uzor vjernicima I u njihovom bračnom životu, štaviše, njegov bračni život nam je u mnogo čemu detaljno poznat kako bi nam I u ovom aspektu života bio uzor.

Što se tiče Poslanikovog, a.s., bračnog života on je bio poznat po harmoniji I skladu koji je vladao među devet žena, koliko ih je ostalo nakon njegove smrti. One su bile jedna drugoj kao sestre, a ne kao ‘inoće’. On je to uspio postići veličinom svoga uma, širinom svojih grudi, te plemenitim ahlakom naspram njih. Pored toga, on je bio u stalnom hizmetu Poslanici, uspostavljanju najbolje civilizacije I prve islamske države I ništa od toga mu nije bilo preteško. Ipak, treba znati I da je on najbolji čovjek koji je hodao zemljom, a one su najbolje žene ovoga ummeta. Na muškarcima je da se ugledaju na njega, a.s., a na muslimankama da se ugledaju na njegove supruge.

Jedna narodna izreka glasi: “Iza svakog uspješnog muškarca stoji uspješna žena.” Ova izreka ima svoje utemeljenje, jer je hairli supruga najbolje dunjalučko blago, I ono što najviše usrećuje čovjeka. Ali postoji I druga strana medalje. Poslanikove, a.s., supruge postaju majke vjernika zbog toga što su udate za Poslanika, a.s., štaviše, one su takve I postale nakon njihove čvrste vjere u Poslanika, a.s., I njegovu misiju, I njhovo plemenitom mjesto u historiji islama je jedna od odlika Muhammeda, a.s.

Poslanik, a.s., je savršeni uzor, svijetli primjer za sve ljude svijeta u svom lijepom ponašanju naspram žena, ravnopravnosti među njima u kući, opskrbi, blagosti, počastima, podnošenju srdžbe, ljubomore, u rješavanju njihovih sitnih sporova, lijepom savjetu… Skoro svako jutro, kao I svaku noć Poslanik, a.s., ih je obilazio, družio se s njima, podučavao ih I savjetovao. Kao primjer uvažavanja svojih supruga navodi se I to da je znao služiti u kući I mnoge kućne poslove lično raditi.

Radi primjera navest ćemo samo neka kazivanja majke vjernika – Aiše, r.a. Ona pripovijeda sljedeći događaj: “Jednog Bajrama u Poslanikov, a.s., mesdžid u Medini su došli Abesinci koji su izvodili razne ratne igre I to sve u mesdžidu. Poslanik, a.s., je sa hazreti Aišom, r.a., gledao u ovaj prizor, a kada je prošlo nešto vakta Muhammed, a.s., upita: ‘O Aiša, je li ti dosta?’ – Aiša, r.a., je negativno odgovorila. Nakon nekog vremena Poslanik, a.s., je opet upita isto. Ona odgovori na isti način. I Poslanik, a.s., joj je dozvolio da gleda u igre sve dok se nije zasitila, a potom su napustili tu bajramsku manifestaciju. Kasnije je majka vjernika, r.a., govorila: ‘Pogledajte razmišljanja mlade osobe koja je žudjela za zabavom!’ – koreći samu sebe zbog toga što se odmah nije odazvala Poslaniku, a.s., iako je Poslanik nikada nije ukorio za to.

Poslanik, a.s., se sa svojim suprugama družio na razne načine kako bi sve bile zadovoljne I kako bi im bračni život bio što prijatniji.

Aiša, r.a., također prenosi da je jedne prilike bila sa Poslanikom, a.s., na putovanju I da je Poslanik rekao ashabima: ‘Idite ispred!’ Kada su se oni udaljili on reče: ‘Hajde da se utrkujemo!’ ‘Ja sam tada bila mlada I mršava te mu utekoh u trci.’ Nakon dužeg vakta, Poslanik, a.s., opet bi u sličnoj prilici I ponovo su se utrkivali, te Poslanik uteče I bi brži od Aiše, r.a: ‘Ovo ti je za ono prvi put!’

Također se prenosi od Aiše, r.a., da je Poslanik, a.s., rekao: “Aiša, ja znam kada si zadovoljna sa mnom, a I kada nisi.” – “Kako to znaš?”, upitala je Aiša, r.a. “Kada si zadovoljna sa mnom govoriš prilikom zaklinjanja: ‘Ne, tako mi Gospodara Muhammedovog!’, a kada si nešto ljuta na mene onda govoriš: ‘Ne, tako mi Gospodara Ibrahimovog!’, odgovori Poslanik, a.s.

Znaj da se lijep odnos naspram supruge ne ogleda samo u otklanjanju od nje onoga što joj smeta I šteti, nego I u podnošenju ezijeta od nje, te u blagosti kada je srdita I ljuta! Sve ovo nam je Poslanik, a.s., pokazao svojom praksom I primjerom. Pa kako onda da se mi ne postavimo ovako?! Kako da se ne brinemo o radosnim srcima naših supruga, o olakšavanju I uljepšavanju teških životnih trenutaka; o jačanju temelja ljubavi među supružnicima?! Neka je salavat I selam na Allahova Poslanika!

  • Odlomak iz knjige “Poslanikove supruge”, autora Esmira Halilovića –

[1] Ahzab, 21

© Divithana, 2013