Onima koji se kaju

Onima koji se kaju

„O narode moj, molite Gospodara svoga da vam oprosti, i pokajte Mu se, a On će vam slati kišu obilnu i dat će vam još veću snagu, uz onu koju imate.“[1]

„Oni se kaju, i Njemu klanjaju, i Njega hvale, i poste, i molitvu obavljaju, i traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju i Allahovih propisa se pridržavaju. A vjernike obraduj!“[2]

Aid El-Karni u svom tefsiru tumačeći ovaj ajet kaže sljedeće: „Ovi pregaoci za islam, kojima je Svevišnji Allah obećao džennet, kaju se zbog javnih i tajnih grijeha, iskreno obožavaju Uzvišenog Allaha, zahvalni su Mu i u blagostanju i u tegobi, poste, razmišljaju o Allahovu stvaranju, redovno obavljaju obavezne namaze, a često klanjaju i dobrovoljne namaze, naređuju ono što vole Allah i Njegov Poslanik, s.a.v.s., a zabranjuju ono što nije drago Allahu i Poslaniku, te brižno čuvaju Allahove granice. Obraduj vjernike, Vjerovjesniče, džennetskim blagodatima koje će biti nagrada za njihova dobra djela!“[3]

Od Ibn Omera, r.a., se prenosi da je Muhammed, s.a.v.s., rekao: „Allah će se na Sudnjem danu približiti vjerniku i iza zastora, da ne vide drugi ljudi, pitati ga: „Moj robe, jesi li tada i tada počinio taj i taj grijeh?“, a on, čovjek, će potvrdno odgovoriti. I to će se ponavljati toliko da će taj vjernik pomisliti da je potpuno upropašten od silnih grijeha koje je počinio, a onda će mu Allah reći: „Znaj da sam ti ih Ja pokrio na dunjaluku, a danas ti ih opraštam.“

U hadisu, kojeg bilježe Buharija, Tirmizi i Nesai u svojim zbirkama, Poslanik, a.s., ističe koja je najodabranija dova za oprost grijeha: „Allahu, Ti si moj Gospodar, nema istinskog boga osim Tebe, stvorio Si me i ja sam Tvoj rob. Ja se pridržavam Tvoga ugovora i obećanja koliko mogu i utječem Ti se od zla kojeg sam počinio. Priznajem Tvoju blagodat koju si mi dao i priznajem svoj grijeh, pa mi oprosti, jer samo ti grijehe opraštaš. – Ko izgovori ove riječi kad omrkne, vjerujući u njih, i umre te noći ući će u Džennet. A ko ih kaže kad osvane, vjerujući u njih, i umre taj dan ući će u Džennet.“

Naš Najplemenitiji Gospodar, ‘Onaj koji prašta i Koji voli praštanje’, na mnogo mjesta u Kur’anu obećava oprost onima koji se pokaju. Pored ovih ajeta, i Poslanik, s.a.v.s., je često govorio o Allahovom oprostu i Njegovoj milostima prema onima koji se, kada pogriješe i učine grijeh, pokaju. U nastavku izdvajamo dva hadisa: *„Svaki čovjek je grješnik, a najbolji su oni grješnici koji se kaju.’’

*“Rekao je Uzvišeni Allah: ‘O sine Ademov, ako me pozoveš i zamoliš za oprost, Ja ću ti oprostiti, bez obzira na grijehe. O sine Ademov, da grijesi tvoji dopru do nebesa, pa me ti potom zamoliš za oprost, Ja ću ti ih sve oprostiti. O sine Ademov, da mi dođeš sa grijesima kolika je Zemlja, a ne budeš mi pripisivao druga, Ja ću ti dati oprosta kolika je Zemlja.’“

I za kraj navodimo riječi Ibn Tejmijje, koje bi trebale biti podsticaj svakom vjerniku i vjernici da što više čine istigfar – traže oprosta od Uzvišenog Allaha: „Nema vjernika koji zamoli Allaha i kaže: ‘Gospodaru moj, oprosti vjernicima i vjernicama, muslimanima i muslimankama, živim od njih i onima koji su preselili’, a da za svakog od njih, od vjernika i vjernica, od muslimana i muslimanki, od živih i onih koji su pomrli, ne dobije po jedan sevap.“

[1] Hud, 52.

[2] Et-Tevbe, 112.

[3] Aid El-Karni, Tefsir

© Divithana, 2013