Izricanje hvale i zahvale Uzvišenom Allahu

Izricanje hvale i zahvale Uzvišenom Allahu

Vrijednost izricanja hvale i zahvale Allahu, dž.š., možemo uočiti kroz sljedeće kur’anske ajete, kao i kroz govor Poslanika, a.s.

“Hvala Allahu” – pretpostavlja iskrenu zahvalnost Allahu na blagodatima koje je podario Svojim robovima bez obzira na zasluge, a čiji broj zna samo On, dž.š., isključujući pri tome klanjanje bilo kome ili čemu što je On stvorio. Njemu pripada zahvala prije i poslije svega drugoga!

Određeni član uz riječ znači obuhvatnost svake vrste zahvale Uzvišenom Allahu, što potvrđuje i hadis: “Bože! Tebi pripada svaka hvala; Tebi pripada sva vlast; u Tvojim je rukama svako dobro; Tebi se sve vraća…!”

Uzvišeni Allah kaže: „Sjećajte se vi Mene, i Ja ću se vas sjetiti, i zahvaljujte Mi, i na blagodatima Mojim nemojte neblagodarni biti!“ (El-Bekara, 152)

„… Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati…“ (Ibrahim, 7)

„I reci: ‘Hvala Allahu’…“ (El-Isra, 111)

„…a njihova posljednja molitva je: ‘Tebe, Allaha, Gospodara svjetova, hvalimo!’“ (Junus, 10)

Ebu Hurejra, r.a., prenosi da su Vjerovjesniku, s.a.v.s., u noći Miradža bile ponuđene dvije čaše, u jednoj je bilo vino, a u drugoj mlijeko. Pogledao ih je, pa je odabrao mlijeko. Nakon toga, melek Džibril reče: „Hvala Allahu, koji te uputio na ono što je prirodno. Da si odabrao vino, tvoj bi ummet skrenuo s Pravoga puta.“ – Hadis bilježi Muslim

Ebu Hurejra, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Svaki častan posao koji se ne započne izricanjem hvale Allahu, nepotpun je.“ – Hadis je hasen, a bilježe ga Davud i drugi

Ebu Musa el-Eš’ari, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Kada čovjeku umre dijete, Uzvišeni Allah upita meleke: ‘Jeste li usmrtili dijete Moga roba?’, a oni odgovaraju: ‘Jesmo.’ Allah ih opet upita: ‘Jeste li uzeli plod njegovog srca?’, a meleki odgovaraju: ‘Jesmo.’ On ih opet upita: ‘Šta je rekao Moj rob?’ Oni kažu: ‘Zahvalio Ti je i rekao: ‘Inna lillahi ve inna ilejhi radžiun!’ – ‘Mi smo Allahovi i Njemu se vraćamo!’ Na to im Uzvišeni Allah kaže: ‘Napravite Mome robu kuću u Džennetu i nazovite je Kuća zahvalnosti.’“ – Hadis bilježi Tirmizi

Enes, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Uistinu je Allah zadovoljan čovjekom koji Mu se zahvali na hrani koju pojede i piću koje popije.“ – Hadis bilježi Muslim

– Tefsir Ibn Kesir; Vrtovi pobožnjaka, Jahja B. Šerif En-Nevevi –

© Divithana, 2013