Er-Rahim, Samilosni

Er-Rahim, Samilosni

“Dvojica od onih koji su ušli u vatru zapomagali žestoko, pa Uzvišeni Allah reče: ‘Izvedite ih!’ Kada su izvedeni reče im: ‘Zbog čega ste tako žestoko zapomagali?’ ‘Učinili smo to da bi nam se smilovao.’ ‘Moja milost je u tome da se obojica bacite u vatru u kojoj bijaste.’ Jedan se baci, pa mu Allah učini vatru hladnom i spasonosnom, a drugi to ne učini. Gospodar mu reče: ‘Šta te sprječava da se ne baciš u vatru kao tvoj sudrug?’ ‘Gospodaru, nadam se da me nećeš u nju vratiti nakon što si me iz nje izveo!’ Gospodar mu reče: ‘Neka ti bude ono čemu se nadaš!’ Obojica, Allahovom milošću, uđoše u džennet.”

„Allah ima najljepša imena, i vi Ga zovite njima.“ – Lijepo Allahovo ime Er-Rahim, Samilosni, označava posebnu vrstu Allahove milosti koja obuhvata samo vjernike, kao što to i Allah ističe: „On vas blagosilja, a i meleki Njegovi, da bi vas iz tmina na svjetlo izveo – On je prema vjernicima samilostan.“

Milost Uzvišenog Gospodara prema vjerniku je nemjerljiva i obuhvata svaki segment njegova života. Zar bi čovjek posvjedočio da nema drugog boga osim Allaha, da On, Allah, nije iz Svoje milosti podario čovjeku uputu?!

Ibn Kesir, tumačeći jedan od ajeta u kojima se spominje da je Allah samilostan prema vjernicima, kaže: „’On je prema vjernicima Milostiv’ – na dunjaluku i ahiretu, na dunjaluku na taj način što ih je uputio Istini, koju drugi ne poznaju, i ukazao im put sa kog su zalutali i skrenuli zagovornici nevjerovanja i novatorstva u vjeri i rulja koja ih slijedi, a na ahiretu ih je poštedio velikog straha i naredio melekima da ih dočekaju radosnim vijestima o zadobivanju Dženneta i spasenju od Vatre, što je sve odraz Njegove ljubavi i samilosti prema njima.“

Ovo Allahovo lijepo ime se u Kur’anu spominje u mnogo ajeta i u različitim kontekstima: „I dosudi nam milost na ovom svijetu, i na onom svijetu – mi se vraćamo Tebi! – ‘Kaznom Svojom Ja kažnjavam koga hoću’, reče On, ‘a milost Moja obuhvata sve; dat ću je onima koji se budu grijeha klonili i zekat davali. I onima koji u dokaze Naše budu vjerovali, onima koji će slijediti Poslanika, vjerovjesnika, koji neće znati ni čitati ni pisati, koga oni kod sebe, u Tevratu i Indžilu, zapisana nalaze, koji će od njih tražiti da čine dobra djela, a od odvratnih odvraćati ih, koji će im lijepa jela dozvoliti, a ružna zabraniti, koji će ih tereta i teškoća koje su oni imali osloboditi. Zato će oni koji budu u njega vjerovali, koji ga budu podržavali i pomagali i sjveto po njemu poslano slijedili – postići ono što budu željeli.’“

Na početku ovog ajeta Allah podstiče vjernike da Mu se obraćaju tražeći od Njegove milosti. U nastavku podsjeća na Svoju kaznu, ali odmah nakon toga potvrđuje da je on Allah, Milosni, Samilosni, i da „Njegova milost obuhvata sve“. I kraj ovog ajeta ističe šta je vjerniku činiti kako bi ostao pod okriljem Allahove milosti.

U jednom od hadisa, Poslanik svjetovima, a.s., kaže: „Kada je Allah stvorio stvoreno, u svojoj Knjizi, u kojoj sebi piše obaveze i koja je stavljena kod Njega na Prijesto (‘Arš), zapisao je: ‘Moja milost nadvladava Moju srdžbu!’“

Na vjerniku je da shvati glavnu poruku iz ovog hadisa i primijeni je u svom životu. Ako je Allah Samilostan prema vjernicima, i vjernik se treba odlikovati ovom osobinom i biti milostiv prema Allahovim stvorenjima, a posebnimo drugim vjernicima, shodno ajetu:

„Muhammed je Allahov poslanik, a njegovi sljedbenici su strogi prema nevjernicima, a samilosni među sobom (…)“

 

© Divithana, 2013