Džennetska milost

Džennetska milost

Džennetska je milost stigla,
iz postelja ummet digla,
rob je Kur’an prigrlio,
suzom sedždu nakvasio.

Hej mubarek ramazane
nosiš derman za sve rane.
Sva ljepota s tobom dođe,
ka Rejjanu duša pođe.
U teb’ noć je odabrana,
zikr huči sa svih strana.

Kao vjetar plodonosni,
što bereket s kišom širi,
siromahu ti udjeli,
zavađene duše miri.

Dobro djelo do sto puta
nagrađeno više bude,
to je mudrost Uzvišenog,
insani se više trude.

Kao đul je postač svaki,
dok od nefsa svoga posti.
Dom svoj nurom obasjava,
iftar pravi, rod svoj gosti.

Piše: Sanela Muharemović

© Divithana, 2013