Moje srce se smirilo-Serijal o dobročinstvu

Preporučujemo emotivan serijal o dobročinstvu!

Uzvišeni Allah, dž.š.,  je rekao:

„I dobro činite, Allah zaista, voli one koji dobro čine.“ (El-Bekare, 195.)

 

© Divithana, 2013