Dječiji heroji i njihov predsjednik

Dječiji heroji i njihov predsjednik

Sjećam se, kao djeca smo igrali popularnu igru Nintendo tenkiće. Ptica koju su svi branili do iznemoglosti za nas je predstavljala rahmetli predsjednika. Tako nas je amidža naučio. Čitavu igru se samo čula galama: “Brani Aliju… Brani Aliju…”
Tada smo samo mogli naslućivati njegovu veličinu, a ipak je za nas bio nešto što se mora čuvati i braniti od neprijatelja. Sada, kao odrasli, razumijemo šta nam je amidža poručivao. Predsjednik Alija više nije s nama, ali njegove ideje i borba još uvijek žive. Na nama je da čuvamo i branimo amanet koji nam je ostavio. Sa mudrošću odraslih, ali i sa onom dječijom iskrenošću i predanošću koja nikad nije nestala.

I nakon mnogo godina, nada da ćemo ponovo imati svoga “Aliju” ne prestaje. Nada da će nove generacije imati svoga predsjednika, vojskovođu, govornika, koji će ih iskreno i hrabro voditi na njihovom putu.

© Divithana, 2013