Nazivaju nas slabima..?

Nazivaju nas slabima..?

“Žene su stvorene slabe i emocionalne i osjetljive i iracionalne i zato ne mogu obavljati XYZ…”

Asja (alejhasselam) je prošla kroz najgoru torturu koju je Faraon mogao smisliti, a posljednje riječi koje su napustile njene usne su dova Allahu Uzvišenom, koja je zabilježena zauvijek i koja se uči u Kur’anu.

Hatidža (radijallahu anha) je izgubila svoj socijalni status, svoj imetak, bila je protjerana u golu pustinju i izgladnjivana do smrti – zbog islama.

Hadžer (alejhasselam) je ostavljena u praznoj pustinji, uskraćena od vode i bilo kakvog uzdržavanja, sa bebom u naručju, a od nje se nije čuo ni glas prigovora, sve zbog njene vjere u Allaha.

Sumejja bint Hajjat (radijallahu anha) je silovana stranim objektom dok od toga nije umrla, zadržavajući svoje svjedočenje vjere, dok su njen sin i muž plakali. Njen sin je jezikom porekao svoje svjedočenje, ne mogavši izdržati torture, svoje i svojih roditelja.

El Gamidijja (radijallahu anha) se stalno vraćala Resulullahu, sa djetetom u naručju, preklinjući da se nad njom izvrši kazna za zinaluk i tako se očisti, dok je Maez pobjegao u strahu.

Ummu Habiba (radijallahu anha) je ostavila svoju domovinu, siromašna i stranac u zemlji sa drugim jezikom, običajima i okolnostima koje su vladale u Abesiniji, duhovna i politička izbjeglica i član manjine – dok je gledala horor u kojem se njen muž, musliman također, odao alkoholu i uskoro napustio islam u potpunosti, umirući sramotnom smrću. Potpuno sama, Ummu Habiba je odbila bilo kakve kompromise na račun svoje vjere.

Hiljade žena muslimanki danas suočavaju se sa nasiljem, silovanjem, izolacijom, nasiljem u kući, teškim siromaštvom, prognane iz svojih zajednica, ogovarane, oklevetane…. Ali se drže za islam svakim atomom svoga bića, njihova srca gore jednoćom Božijom, čvrste u svojoj vjeri, čak i kada posrću na drugim putevima.
Snaga žene, od praiskona, je veća nego što ijedan čovjek može zamisliti, jača nego što svojim umom mogu dokučiti – ali u svom strahu i neznanju, oni nas nazivaju slabima.

Allah – Svjedok svemu – je Svjedok i snazi i jačini žene i Njegovu jačinu dozivamo kada nas okrutnost muškaraca pokuša oslabiti.

 

Zejneb bint Junus

© Divithana, 2013