Lijepa riječ

Lijepa riječ

Kad posadiš lijepu riječ
Namjerno  ili slučajno
U bašti života

Nemoj da se iznenadiš

kad dobiješ ružu.

I kad posadiš ružnu riječ
Nemoj da se iznenadiš kad nabasaš
Na bodlje nekog kaktusa
Koji si usput,

Namjerno ili nehotice posijao.

 

Piše: Alma Taletović

 

 

 

© Divithana, 2013