Kehf

Kehf

Sa jednim „budi“ što pokreće svijet, suptilno
I čisto
Između života i smrti – diše čovjek
I njegov dah
Od jednog otkucaja srca, do drugog
U ruci je Svemoćnog.
Sa jednim „budi“ u životu, smjenjuju se noći
I dani
Jednako kao što se smjenjuju
Tuga i radost, briga i last.
A srca ljudska su poput
Ashabul Kehfa
Okreću se, po emeru, sad na jednu
Sad na drugu stranu
Između basta i kabda,
Između tuge i olakšanja
Sve do jednom
Dok se ne probude

Piše: Alma Taletović

© Divithana, 2013