Govornica žena

Govornica žena

Ko je ta koja je nosila epitet ‘hatibetun-nisa’, govornica žena?

Ko je ta čijim povodom su spušteni ajeti o iddetu?

Ona je Esma, kćerka Jezida ibn Sekken. Njen amidža je Muaz ibn Džebel, radijallahu anhum.

Islam je prihvatila prve hidžretske godine i to sebebom Mus’ab ibn Umejra, radijallahu anhu. Nedugo nakon njenog Islama u bitci na Uhudu, poginuše joj otac i brat. Tada ona upita:”Kako je Poslanik, ﷺ?” Kada je saznala da je dobro,reče:” Svaki musibet je lakši kad znam da si ti , o Božiji Poslaniče, dobro.”

Poznata je kao dobar govornik. Njen govor je bio ubjedljiv i argumentovan. Pametna mu’minka. Poslaniku se obraćala za ženska pitanja. Prisustvovala je prisegi na Hudejbiji, i prva, zajedno sa majkom Mus’ab ibn Umejra, dala prisegu. Ponosila se tim činom uvijek.

Muhadis

Prenijela je 81 hadis lično od Poslanika ﷺ, a od nje su mnogi tabiini prenosili hadise. Njeni hadisi su zabilježeni u Buharijinom ‘Edebu’, zatim ashabu sunenu.

Učesnik je bitke na Hendeku, Hajberu. 13 h.g.je prisustvovala bitci na Jermuku. Pomagala je ženama u liječenju i napajanju ranjenika. Udarala bi svakog onog koji bi htio pobjeći sa bojnog polja. Lično je, stubom od šatora, ubila 9 rimljana.

Bila je povod spuštanja ajeta o iddetu. Kad se razvela, jos nije bilo propisa o stanju razvedene zene. I tada su spušteni ajeti pojašnjavajući propise istog:”Puštene žene neka čekaju tri mjesečna pranja.”(El Bekara-228)

Prenosi Džabir ibn Abdillah, radijallahu anhu:”Dok smo sjedili u društvu Poslanika ﷺ pojavila se jedna žena, a potom rekla:

“Boziji Poslaniče, ja sam izaslanica žena. Allah Svemogući je Gospodar i muškaraca i žena. Adem je otac i muškaraca i žena. Hava je majka i muškaraca i žena. A tebe je Allah poslao i muškarcima i ženama. Ovi muškarci, kada izađu u borbu na Allahovom putu, pa poginu, živi su i opskrbljeni kod svog Gospodara. I ti znaš njihove nagrade. A mi žene smo u njihovom hizmetu, i zarobljenice njihove, pa šta je sa nama?”

Poslanik ﷺreče:” Prenesi ženama od mene selam i reci im da u pokornosti njihovim muževima je ista nagrada, ali rijetko će koja tako raditi.”(Ibn Ebi Dunja,dobar sened).

U drugom rivajetu, nakon što je zavrsila govor, navodi se:”Nakon toga, Poslanik ﷺ se okrenuo ashabima i upitao ih: “Jeste li ikada čuli ženu da postavlja ljepše pitanje o svojoj vjeri od ove žene?” Ashabi su odgovorili: “Allahov Poslaniče, što se nas tiče,smatramo da su ovakve žene prava rijetkost.”

Ova velikanka je svom Gospodaru otisla 70.h.g. radijjallahu anha.

© Divithana, 2013