Ženska mukabela u Sarajevu

Ženska mukabela u Sarajevu

Divithana je ove sedmice bila u posjeti jedinstvenoj ženskoj mukabeli u Sarajevu, a hafize koje je uče sa pravom su zaslužile mjesto u našim Inspirativnim muslimankama. Molimo dragog Allaha dž.š. da će ovaj zlatni primjer biti podstrek svima nama na što intenzivnije druženje sa časnim Kur’anom.

U toku mjeseca Ramazana u bosanskohercegovačkoj tradiciji je poznato učenje mukabela. Mukabela podrazumijeva učenje jednog džuza na dan, 30 dana Ramazana, sve do uoči Bajrama. Riječ mukabela potječe od arapske riječi „muqabele“ koja znači sastajanje, odnosno „Sastati se u Ramazanu, sa ciljem.“ Upravo ovakvo sastajanje, okupljanje, tradicionlano se održava u toku Ramazana u sarajevskoj Hadžijskoj džamiji.

Tu, sa mjesta gdje su se prije ispraćale hadžije, a po čemu je džamija dobila i ime, već sedmu godinu zaredom održava se ženska ramazanska mukabela, koju uče hafize. Ovo je jedinstvena i jedina mukabela u Sarajevu koje uče hafize.

mukabela 7
Melodični glasovi koji dopiru poslije svakog podne namaza, krase ovogodišnjih sedam vrijednih hafiza: Ehlimanu, Merjem, Mahiru, Salemu, Zehru, Saimu i Merjem. One, ali i mnoge druge hafize koje su se smjenjivale, svojim povjerenim amanetom već godinama održavaju ovu jedinstvenu ramazansku tradiciju.

Žensku mukabelu učile su stare mualime i hafize, a historija ove mukabele datira još prije rata devedesetih godina, koja je zatim bila prekinuta neko vrijeme. Ipak, uz volju i želju da se ovaj hajr nastavi, prije sedam godina ponovo ju je pokrenuo hafiz Muriz Mešić u saradnji sa Medžlisom Islamske zajednice.

Hafiza Ehlimana Godinjak mukabelu uči svih posljednjih sedam godina, a njene privatne obaveze nisu je omele u njenom plemenitom cilju da svojim primjerom podstakne različite generacije da uče i izučavaju Kur’an. Njeno najveće zadovoljstvo jeste kada shvati da nekada male djevojčice koje su dolazile sa svojim majkama, sada dolaze same, u svom društvu, uče i podstiču jedna drugu na što pravilnije čitanje Kur’ana.

mukabela 9
Naše Inspirativne muslimanke su svuda oko nas, a hafize koje podstiču generacije da se druže sa Kur’anom su naši uzori i primjeri koje trebamo da slijedimo.

Molimo dragog Boga da nagradi naše hafize za sav trud, rad i vrijeme koje izdvajaju u svom čestitom cilju!

© Divithana, 2013