Amra bint Abdurrahman: Muhaddisa o kojoj se malo zna, a znala je mnogo

Amra bint Abdurrahman: Muhaddisa o kojoj se malo zna, a znala je mnogo

Omer r.a. se bojao da će se znanje zaboraviti, i da će njegov narod izumrijeti, pa je pisao Ebu Bekru r.a. u Medini, i pitao ga da razmisli o bilježenju hadisa i sunneta poslanika Muhammeda a.s., kao i ono što je Amra prenosila. Izdvojio je Amru i istakao je među svim drugim prenosiocima hadisa. Ko je bila ona?

Amra bint Abdur-Rahman, bila je učenica hazreti Aiše, Poslanikove supruge i jedna od najutjecajnijih prenosilaca hadisa.
Amra se pamti po najboljem znanju, koje joj je h. Aiša prenijela. Sa obimnim znanjem, Amra se smatra autoritativnim glasom hadisa, koja je prešla mnoge muške alime u tom periodu. Sa h. Aišom imala je posebnu vezu; vjeruje se da je djelovala kao sekretarka i da je bila odgovorna za svu korespodenciju. Bila je unuka jednog od ashaba, Asada ibn Zararah Ansarija.

Godinama kasnije, islamski učenjaci su se oslanjali na Amru, kako bi osigurala vjerodostojan hadis. Svrstava se u pravnike. Umrla je u 77-oj godini života.

ŠTA SU DRUGI REKLI O NJOJ I KO JU JE PODUČAVAO?

“Vidim da imaš veliki interes za znanje, želiš li da te uputim do izvora?”  pitao je Kasim ibn Muhammed, imama Al-Zuhrija. Al Zuhri je odgovorio potvrdno. “Onda idi Amri bint Abdur-Rahman. Ona je provodila svoje vrijeme u Aišinoj odaji.” – rekao je Kasim.
Nakon što je pronašao i proveo vrijeme učeći s njom, obznanio je: „Mišljenja sam da je ona okean koji se ne smanjuje.“

„Bila je učenjak, pravnica i autoritetni izvor znanja. Bila je vrlo učena i hadisi koje je prenijela, zabilježeni su u mnogim zbirkama hadisa.“ – Imam al Dhahabi

Podučavali su je:
1. Hazreti Aiša; Amra je učila s njom i bila je odgojena njenim društvom.
2. Umm Salama,
3. Umm Hisham bint Harisa
4. Habiba bint Sahl
5. Umm Habiba bint Jahsh
6. Rafi’ b. Khudayj
7. Ubayd b. Rifa’a al-Zarqi
(Neka je Allahov mir i spas na sve njih)

Brojni su imami koji su se oslanjali na njeno znanje: Buhari, Muslim, Abu Davud, Tirmizi, Nisa’i, Ibn Majah, neka je Allahova milost na sve njih.

Amra je imala veliku ljubav za porodicu Poslanika. Kada se hazreti Husein pripremao za put u Irak, osjećala je zabrinutost i pokušala ga je odvratiti, sa porukom: “Svjedočim da mi je Aiša rekla, da je čula Poslanika kako kaže: ‘Husein će biti ubijen u Babilonu.’” na što je Husein odgovorio: “U tom slučaju, moram nastaviti prema putu svoje smrti.”

Njena pravila su se smatrala zaključnim; u jednom trenutku je čula za nepravedno vladanje, te je poslala njenog izaslanika za zamjenu. Vladar je odmah zamijenjen, bez pitanja.

Sposobnosti i znanje žena se nije osporavalo niti sprečavalo niti u doba Poslanik, a ni kasnije. Jedan od dokaza tome je i sama Amra, kao i hazreti Aiša, poznata po svom britkom umu, ali i mnoge druge. Međutim, malo se zna o ovoj muhaddisi koja je služila kao izvor brojnim prenosiocima hadisa kasnije, na koje se danas referiramo.

 

© Divithana, 2013