U Sarajevu danas počinju ”Dani otvorenih vrata Saburine kuće“

U Sarajevu danas počinju ”Dani otvorenih vrata Saburine kuće“

SARAJEVO (AA) – Općina Stari Grad Sarajevo od 13. do 17. augusta organizira ”Dane otvorenih vrata Saburine kuće“, javlja Anadolu Agency (AA).

Zainteresirani će moći posjetiti Saburinu kuću (Ulica Saburina br. 6, MZ Sumbuluša) i upoznati se sa njenim nastankom i historijatom kroz obilazak kuće sa kustosom od devet do 16 sati.

Posjetioci će biti u prilici upoznati se sa kulturom stanovanja tog perioda, vidjeti autentične begovske nošnje kako bi što vjerodostojnije prikazali običaje koji su se u kući nekada provodili, ali i druge predmete iz osmanskog perioda.

Ovaj projekat Općina Stari Grad pokreće kako bi građanima otvorila vrata Saburine kuće i predstavila im ovaj nacionalni spomenik.

Saburina kuća, izgrađena na Kovačima sredinom 18. stoljeća, jedan je od rijetkih sačuvanih primjera stambene arhitekture iz osmanskog perioda u Sarajevu.

Prvobitno je bila izgrađena kao stambeni kompleks koji se sastojao od nekoliko cjelina – ženske i muške kuće, dvorišta, bašte i pomoćnih objekata.

Ženski dio kuće je potpuno propao nakon 1918., a dijelovi enterijera iz tog objekta preneseni su u etnografski dio Zemaljskog muzeja u Sarajevu. Danas je od čitavog kompleksa sačuvana ostala samo muška kuća sa dvorištem.

Ova kuća Sabura, ugledne sarajevske porodice kazandžija i trgovaca kazandžijskom robom, po kojima je nazvana i cijela mahala, a kasnije i ulica u kojima se kuća nalazi, mirazom je došla u posjed porodice Žiga, a danas je u vlasništvu sarajevske Općine Stari Grad.

Tokom posljednjeg rata bila je znatno oštećena, a radovi na sanaciji vršeni su sa prekidima od 2005. do 2013. godine.

Sačuvan je originalni enterijer, kuća je opremljena tradicionalnim namještajem ručne izrade, a u njoj su izložene replike tradicionalnih nošnji bega i begovice, čiji se originali nalaze u Brusa bezistanu.

Stambena cjelina Saburina kuća je 2006. godine proglašena nacionalnim spomenikom BiH. Danas se koristi za prijeme delegacija i gostiju, a otvorena je i za posjete turista.

 

© Divithana, 2013