Stazama čestitih

Drage majke i sestre,

I ovog mjeseca u okviru Ciklusa predavanja za žene “Stazama čestitih” organizujemo zanimljivo predavanje i radionicu na temu “Kultura ishrane kod muslimana”.
Predavač je dr.Mirsad Arnautalić, stručni saradnik Agencije za certificiranje halal kvalitet BiH.

Nalazimo se vremenu gdje nam većinu hrane proizvode nemuslimani, kada hrana postaje sve više svakodnevno pitanje kome treba posvećivati pažnju i kada se i islamski učenjaci moraju sve više baviti ovom tematikom. Za muslimane hrane nije samo puko biološko uzimanje jela i pića, nego i ispunjavanje Božijih naredbi, koja nema samo materijalnu dimenziju nego i vezu s Stvoriteljem, kao dimenziju ruhanijeta.

Kako uskladiti i vjersko i svjetsko , i tradiciju i kvalitetu poslušajte na našem predavanju.

U revijalnom dijelu programa učenjem ilahija i kasida počastit će nas mlada interpretatorica Šaha Isaković.

Dobro nam došle

© Divithana, 2013