SPORTSKE IGRE za djecu sa i bez oštećenja sluha!

Prijavite svoje male takmičare, obilježimo zajedno Dječiju nedjelju i donesimo im osmijeh na lica! Naučimo djecu saradnji, toleranciji i spriječimo izgradnju predrasuda. Naučimo ih da njihov drug možda (ne)čuje, ali uz malo truda i dobre volje mogu da se razumiju bolje neko iko, mogu biti najbolji prijatelji.

ROK ZA PRIJAVU: 02.10.2018. do 23h

Obogatimo dječije živote različitostima!

fb profil: Mladost Sarajevo ( Sug Mladost )

© Divithana, 2013