Literarni konkurs „Milost svjetovima – Muhammed s.a.v.s.“

Literarni konkurs „Milost svjetovima – Muhammed s.a.v.s.“

Medžlis IZ Mostar i ove godine povodom obilježavanja Poslanikovog, a.s., rođenja u saradnji sa Pedagoškim zavodom Mostar i Fondacijom „Daru-l-ilm“ objavio je poziv učenicima svih srednjih škola u gradu Mostaru i studentima Univerziteta, za izradu literarnih radova na temu: „Milost svjetovima – Muhammed s.a.v.s.“

Propozicije konkursa:

  • Na odabranu literarnu temu konkursa „Milost svjetovima-Muhammed s.a.v.s.“
    mogu se javiti učenici srednjih škola grada Mostara i studenti Univerziteta u Mostaru.
  • Radovi se dostavljaju u elektronskoj formi na e-mail adresu: medzlismostar@gmail.com sa naznakom „za literarni konkurs“
  • Otkucani i kovertirani radovi sa naznakom „za literarni konkurs“ mogu se dostaviti i lično, u Medžlis IZ Mostar na adresi Č. Miličevića br. 1
  • Radovi trebaju biti rađeni u formi literarnog rada
  • Radovi trebaju biti potpisani, uz navođenje razreda srednje škole ili godine studija, te kontakt telefon

Najbolji radovi biće nagrađeni novčanim nagradama:
I nagrada: 200 KM
II nagrada: 150 KM
III nagrada: 100 KM

Konkurs je otvoren do nedjelje 19. novembra 2017. godine.

Najbolji radovi biće proglašeni na centralnoj manifestaciji povodom mevluda koja će se održati u četvrtak, 30. novembra 2017.- 12. rebiu-l-evvela 1439. godine u Karađoz-begovoj džamiji posije jacije namaza.

© Divithana, 2013