Halka hadisa u Nadmlinima

Halka hadisa će se održavati u vremenu od akšama do jacije-namaza u Kučuk Katib Muhjiddinovoj džamiji, poznatijoj kao džamiji u Nadmlinima,  a organizator, MIZ Sarajevo se obavezao kako će za pomenutu Halku hadisa obezbijediti adekvatne predavače. Početak Halke hadisa u džamiji u Nadmlinima je početkom mjeseca januara 2018. godine, odnosno prva halka je 04. januara za muškarce a druga 18. januara za žene.

Halka hadisa će se održavati dva puta mjesečno, i to jednom za muškarce (svakog prvog četvrtka u mjesecu) i jednom za žene (svakog trećeg četvrtka u mjesecu)!

© Divithana, 2013