Brezovo Polje: Otvaranje obnovljene džamije Azizija

Brezovo Polje: Otvaranje obnovljene džamije Azizija

GDJE: Brezovo Polje, BiH

KADA: 16.juli 2016. godine u 11:30 sati

Dan ranije, u petak 15. jula poslije akšam-namaza, organizator će upriličiti tradicionalni mevlud koji se, u našim krajevima, organizira uoči svečanog otvaranja džamije.

Azizija džamija građena je u vremenu od 1863. do 1871. godine a do temelja je porušena u minuloj agresiji na BiH. Komisija za očuvanje nacionalnih spomenika svojom odlukom svrstala je Aziziju džamiju među najmonumentalnije objekte islamske arhitekture u Bosni i Hercegovini. Na osnovu te odluke, Vlada Brčko Distrikta osigurala je pravne, naučne, tehničke, administrativne i finansijske mjere za zaštitu i konzervaciju džamije, kao i sredstva za izradu potrebne tehničke dokumentacije i izgradnju Azizije džamije.

Na osnovu izvoda iz Gruntovnice i skica iz Katastra Brčko od 1888. do 1992. godine jasno se vidi da je Vakuf Azizije džamije u Brezovom Polju raspolagao imanjem površine 904.617 m2

U septembru 2007. godine počeli su radovi na izgradnji Azizije džamije koji su uspješno završeni proteklih mjeseci.

Pozivamo Vas da uskladite svoje vrijeme sa navedenim terminima i prisustvujete ovoj, za nas izuzetno važnoj, svečanosti.

© Divithana, 2013