Vjerska pitanja

Darivanje i presađivanje organa (1)

Doniranje organa je dozvoljeno u šerijatu, naravno uz određene uvjete i na propisane načine. Vitalni organi se mogu darivati samo nakon nastupanja smrti u bolnici, ako se davalac za to unaprijed pismeno izjasnio, ako su organi zdravi i nakon što se medicinski ustanovi definitivna smrt davaoca organa. Klasični hanefijski, malikijski, šafijski i hanbelijski pravnici u svojim temeljnim pravnim djelima spominju ... Pročitaj cijeli tekst »

Varanje na ispitima

Pitanje Selam. Saznao sam da je prepisivanje na ispitu veliki grijeh u islamu i da je diploma i svako zaposlenje nakon toga haram, pa samim tim i zarada. Da li onda da poništim diplomu koju sam stekao, a prepisivao sam na nekim ispitima ili da se ispišem sa tog fakulteta pošto sam nastavio master studij? Kajem se zbog tog djela ... Pročitaj cijeli tekst »

Pojavljivanje muslimanke pred nemuslimankom na bazenu za žene

Pitanje: Smije li žena muslimanka otkrivati svoja stidna mjesta pred nemuslimankom na bazenu za žene? Odgovor: Odgovarajući na pitanje o avretu (stidnim mjestima) muslimanke pred nemuslimankama i njihovom pojavljivanju na bazenu predviđenom  samo za žene, Vijeće (Evropsko vijeće za fetve i istraživanja) smatra da tu nema smetnje da se muslimanke tu pojave, te da je avret muslimanke pred nemuslimankom poput ... Pročitaj cijeli tekst »

O sudjelovanju žene u javnim poslovima

Odluka Vijeća (Evropskog vijeća za fetve i istraživanja): Vijeće ukazuje na istaknuto mjesto koje žena ima u islamu. Islam ženu smatra sestrom muškarca, njemu ravnom u osnovnim ljudskim osobinama i nošenju Božijeg emaneta, uz međusobno upotpunjavanje prava i dužnosti: “One imaju toliko prava koliko i dužnosti prema zakonu” (El-Bekare, 228). Nema nikakve sumnje u to da je žena u prošlosti ... Pročitaj cijeli tekst »

Miješanje muškaraca i žena

Pitanje: Kakav je šerijatski tretman miješanja (ihtilat) muškaraca i žena na svadbama? Odgovor: Termin ‘ihtilat’ je stran tekstovima Kur’ana i sunneta, iako ga mnogi smatraju neizostavnim dijelom islama. Kao da je Kur’an ili hadis rekao: ‘Ihtilat je haram’. To su smjele tvrdnje i avanture u koje se danas upuštaju mnogi muslimani.  Ono što mi kažemo u povodu toga jest da ... Pročitaj cijeli tekst »

© Divithana, 2013