Vjerska pitanja

Darivanje i presađivanje organa (2)

OPĆI PRINCIPI DARIVANJA ORGANA 1) Dozvoljena je transplantacija organa sa jednog na drugo mjesto istog tijela, pod uslovom da je očekivana korist veća od moguće štete, da se to čini kako bi se nadomjestio izgubljeni organ, povratio njegov oblik ili uobičajena funkcija, ili otklonila neprijatnost koja pacijentu pričinjava tjelesnu ili duševnu bol 2) Dozvoljeno je presađivanje iz tijela jednog u ... Pročitaj cijeli tekst »

Darivanje i presađivanje organa (1)

Doniranje organa je dozvoljeno u šerijatu, naravno uz određene uvjete i na propisane načine. Vitalni organi se mogu darivati samo nakon nastupanja smrti u bolnici, ako se davalac za to unaprijed pismeno izjasnio, ako su organi zdravi i nakon što se medicinski ustanovi definitivna smrt davaoca organa. Klasični hanefijski, malikijski, šafijski i hanbelijski pravnici u svojim temeljnim pravnim djelima spominju ... Pročitaj cijeli tekst »

Varanje na ispitima

Pitanje Selam. Saznao sam da je prepisivanje na ispitu veliki grijeh u islamu i da je diploma i svako zaposlenje nakon toga haram, pa samim tim i zarada. Da li onda da poništim diplomu koju sam stekao, a prepisivao sam na nekim ispitima ili da se ispišem sa tog fakulteta pošto sam nastavio master studij? Kajem se zbog tog djela ... Pročitaj cijeli tekst »

Pojavljivanje muslimanke pred nemuslimankom na bazenu za žene

Pitanje: Smije li žena muslimanka otkrivati svoja stidna mjesta pred nemuslimankom na bazenu za žene? Odgovor: Odgovarajući na pitanje o avretu (stidnim mjestima) muslimanke pred nemuslimankama i njihovom pojavljivanju na bazenu predviđenom  samo za žene, Vijeće (Evropsko vijeće za fetve i istraživanja) smatra da tu nema smetnje da se muslimanke tu pojave, te da je avret muslimanke pred nemuslimankom poput ... Pročitaj cijeli tekst »

O sudjelovanju žene u javnim poslovima

Odluka Vijeća (Evropskog vijeća za fetve i istraživanja): Vijeće ukazuje na istaknuto mjesto koje žena ima u islamu. Islam ženu smatra sestrom muškarca, njemu ravnom u osnovnim ljudskim osobinama i nošenju Božijeg emaneta, uz međusobno upotpunjavanje prava i dužnosti: “One imaju toliko prava koliko i dužnosti prema zakonu” (El-Bekare, 228). Nema nikakve sumnje u to da je žena u prošlosti ... Pročitaj cijeli tekst »

Miješanje muškaraca i žena

Pitanje: Kakav je šerijatski tretman miješanja (ihtilat) muškaraca i žena na svadbama? Odgovor: Termin ‘ihtilat’ je stran tekstovima Kur’ana i sunneta, iako ga mnogi smatraju neizostavnim dijelom islama. Kao da je Kur’an ili hadis rekao: ‘Ihtilat je haram’. To su smjele tvrdnje i avanture u koje se danas upuštaju mnogi muslimani.  Ono što mi kažemo u povodu toga jest da ... Pročitaj cijeli tekst »

© Divithana, 2013