Osvrti

Na oba kraja svijeta: Evropski sud pravde i saudijsko vijeće za žene

vijek. Presilna 2017. godina. Na svakom koraku društvo vrišti: Budi svoj, ne boj se granica, bitno je biti individua u moru istih i mi poštujemo različitosti. Da, ukoliko je to različito isključivo u skladu sa paradoksalnim normama tog istog društva. Uzori su kojekakvi isprani mozgovi, ušminkani za kamere koji se netom pri dolasku kući truju antidepresivima i završavaju svoje karijere, ... Pročitaj cijeli tekst »

Različite uloge sahabijki – nikako jednolične i neprisutne

Kada sam prvi put odlučila da budem savjesna muslimanka, uzbuđeno sam čekala i pristustvovala svakoj hutbi, predavanjima i događajima, nestrpljiva da u stopu pratim islamske heroje koje su navodili predavači. Bila sam zanesena hrabrošću Poslanikovih (s.a.w.s.) prijatelja, ashaba, kao što je bio Halid ibn Velid. Htjela sam biti požrtvovana kao Bilal ibn Rabah, predana kao Ammar ibn Yasir. Htjela sam ... Pročitaj cijeli tekst »

Kako je nastala „fitna“ o ženi u islamu? (II)

Drugi dio teksta Kako je nastala „fitna“ o ženi u islamu? autora imama Benjamina Idriza objavljujemo u nastavku. Za prvi dio, kliknite ovdje: 2. Nedostatak ženske pameti! Tekst predaje: “‘O žene, dajite sadaku i tražite oprost od Allaha, jer sam vidio da ste vi najbrojniji stanovnici vatre.’ Jedna od prisutnih i razboritih žena reče: ‘A zašto smo mi Božiji poslaniče najbrojniji stanovnici vatre?’ ... Pročitaj cijeli tekst »

Kako je nastala „fitna“ o ženi u islamu? (I)

Imam Benjamin Idriz, porijeklom iz Skoplja, a trenutno živi i radi u Njemačkoj, za Divithanu je proslijedio nekoliko članaka koje ćemo objaviti u narednom periodu. Prvi dio teksta Kako je nastala „fitna“ o ženi u islamu? objavljujemo u nastavku: Postoji veliki broj predaja u hadiskim zbrikama u kojima se žena negativno tretira. Navest ćemo ovdje samo nekoliko primjera, koji dokazuju ... Pročitaj cijeli tekst »

Šta (ne) smijemo u hajzu

“I pitaju te o mjesečnom pranju. Reci: ‘To je neprijatnost.’ Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja, i ne prilazite im dok se ne okupaju. a kada se okupaju, onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio. – Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste.” (El-Beqare, 222) „Pojam hajz ... Pročitaj cijeli tekst »

Važnost šure, međusobnog dogovora među muslimanima

Muslimanski učenjaci smatraju šuru jednim od islamskih principa na čijim zasadama egzistira ummet. Shodno tome, mogli bismo postaviti pitanje o današnjim implikacijama ovog principa na ustave islamskih država. Međutim, ne trebamo ići tako daleko. Zapitajmo se koliko je ovaj princip prisutan na nižim nivoima, odnosno, koliko se princip dogovaranja poštuje u našem međusobnom komuniciranju? Jesu li naši razgovori dogovaranja ili ... Pročitaj cijeli tekst »

Ko su bili hercegovački vakifi Lakišići?

Početkom januara, Mostarski muftija Salem ef. Dedović od gradske administracije zatražio je obustavu radova na lokalitetu Lakišića harem u Mostaru, gdje su proteklih dana radnici koji rade na postavljanju kolektora pronašli više skeletnih ostataka. A ko su bili porodica Lakišić? Vakuf i posjedi Lakišića Lakišića harem se protezao od današnje zgrade Gimnazije pa sve do iza bivše željezničke Ložionice, kraj ... Pročitaj cijeli tekst »

Suretu-t-Tin

U ime Allaha,Svemilosnog, Milostivog „Tako mi smokve i masline, /1/ i Sinajske gore, /2/ i grada ovog, sigurnog, /3/ Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšem, /4/ zatim ćemo ga u najniže nizine vratiti, /5/ samo ne one koji budu vjerovali i dobra djela činili, njima pripada nagrada neprekidna. /6/ Pa šta te onda navodi da poričeš Obračun – /7/ zar ... Pročitaj cijeli tekst »

Opala jabuka

U univerzumu mlijeka kapaju majčine suze Niz konture Božanskog odsjaja – Ko to mlijeko prosu i čistote uze? Ko to oskrnavi Svijet i osudi ga na krajeve Kraja? Ko usudi se da ozlijedi Ženskog Zmaja? Ko mrvi Savršenstvo u krvave ljuske stakla? Ko prezire i umirući živući u središtu pakla? Taj biva prah od zmajske vatre Smrvljen je od nad-duhovne ... Pročitaj cijeli tekst »

Suretu-l-Inširah

“U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog! Zar grudi tvoje nismo prostranim učinili” /1/ i breme tvoje s tebe skinuli, /2/ koje je pleća tvoja pritiskalo, /3/ i spomen na tebe visoko uzdigli! /4/ Ta, zaista, s mukom je last”, /5/ zaista, s mukom je last! /6/ A kad završiš, molitvi se predaj, /7/ i Gospodaru svome teži!” /8/ Uzvišeni kaže: “Zar ... Pročitaj cijeli tekst »

Sreća je ono što nam je darovano

Razmišljam o sreći. I o zadovoljstvu. Jesam li svjesna svih blagodati koje imam? Zahvaljujem li dovoljno na ovom trenutku, rahatluku, miru, sreći? Da, sreći. Nije to sreća iz bajki ili iz romantičih filmova. To je sreća dunjalučka, realna, ograničena. A opet mila, slatka. I shvatila sam jedno. Najsretnija ću biti kada prihvatim Božije određenje i budem Mu zahvalna na onom ... Pročitaj cijeli tekst »

Da li su svršenici/ce medresa indolentni prema Islamskoj zajednici?

Trebaju li asocijacije žena pri medžlisima već sada ući u medrese i nuditi prilike učenicama medresa da aktivno sudjeluju u radu Islamske zajednice?!/ Vjeroučiteljice koje rade u školama trebaju i moraju biti aktivne članice asocijacija žena u svojim džematima. Još kao učenica osnovne škole s ushićenjem sam se odazivala na učešća u određenim „džamijskim“ aktivnostima, a ljubav prema tome nastavila ... Pročitaj cijeli tekst »

Mu’džize Kur’ana – Tajna u gvožđu

Željezo je jedan od elemenata na koje se skreće pažnja u Kur’anu. U kur’anskom poglavlju Hadid, što znači gvožđe, kaže se slijedeće: „…I gvožđe smo spustili, u kome je velika snaga i koje ljudima koristi…“ (Al-Hadid, 25) Glagol spustiti, koji se u ajetu upotrijebio uz riječ gvožđe, može se figurativno shvatiti u značenju „davanja na služenje ljudima“. Međutim, kada se ... Pročitaj cijeli tekst »

Suretu-l-Duha

Imam Ahmed od El-Esveda ibn Kajsa navodi da je rekao: “Čuo sam Džunduba da je rekao: ‘Vjerovjesnik, s.a.v.s., se jednom prilikom razbolio pa nije noćni ibadet provodio jednu ili dvije noći, pa mu je jedna žena došla i rekla: ‘Muhammede, mora da te je tvoj šejtan ostavio.” Na to je Uzvišeni Allah objavio: ‘Tako mi jutra i noći kad se ... Pročitaj cijeli tekst »

Suretu-l-Fatiha

“U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog!” “Hvala Allahu, Gospodaru svjetova. Svemilosnom, Milostivom. Vladaru Dana sudnjeg. Samo Tebi robujemo i samo od Tebe pomoć molimo. Uputi nas na Pravi put. Na put onih kojima si blagodati podario. A ne onih na koje se srdžba izlila i koji su zalutali.” Imam Ahmed ibn Hanbel prenosi od Ebu-Hurejrea da je rekao: “Allahov Poslanik, sallallahu ... Pročitaj cijeli tekst »

O halovima ljudskim

Mogu ti cijelu noć pričati o svojim halovima. Sa sabaha će opet svako svojim drumovima, sa mukom na leđima, ništa manjom, ništa lakšom. I da me svake večeri čekaš, sa istom čehrom bih dolazila. Na silu se nasmijala. U kofere sve svoje pakujem, da tuđini po mojim stvarima ne prebiraju. Tvoja briga neće pomoći mojima da se rastjeraju. Svoje breme ... Pročitaj cijeli tekst »

Suretu l Ihlas

Povod za njeno objavljivanje: Imam Ahmed od Ubbej b. Ka’ba navodi da su idolopoklonici rekli Muhammedu, a.s: “Navedi nam rodoslovlje svoga gospodara”, pa je Allah objavio: “Reci: ‘On je Allah – Jedan! Allah je utočište svakom. Nije rodio i rođen nije, i niko Mu ravan nije!'” Et-Taberani od Ebu-Hurejrea navodi da je rekao: “Poslanik, s.a.v.s., rekao je: ‘Svaka stvar ima ... Pročitaj cijeli tekst »

Bijelo Bosansko ruho

Neko čije je srce slijepo bi rekao: zastaje dah od hladnoće. Ne vidi da je to od ove ljepote oko nas. Nije ovo neki tuđi, svjetski krajolik, ovo je naša rodna gruda. Svemogući nam daje priliku da progledamo. Zaustavio je svu Bosansku ljepotu u jednom trenutku i pustio nas da napajamo svoje duše ovim rahatlukom. Zaustavio je vode i grane ... Pročitaj cijeli tekst »

Nove poštanske markice BiH

Javno preduzeće BH POŠTA” d.o.o. Sarajevo u decembru ove godine izdalo je još pet novih filatelističkih izdanja, od čega četiri redovne i jedna prigodna poštanska marka, čime je značajno obogaćena filatelistička ponuda BH Pošte. Redovne poštanske marke su sa motivima “Sulejmanija Šarena džamija,Travnik”, “”Panonska jezera u Tuzli”, “Plivska jezera sa kompleksom mlinova na Plivi kod Jajca” i “Nova godina”. Poštanska ... Pročitaj cijeli tekst »

Slijepi putnici

Jabučica će iskočiti iz grudnog koša koji plače Klupko otkotrljat će se u nerazumljivost, Dok mače Grlit će noge naše samovoljne sve jače U svojoj krošnji jabuka zarobljeni ćemo ostati I sami ćemo kvrgavo i štrkljavo granje postati I molit ćemo da ptica slobode gnijezdo svije I željet ćemo da ono davnô PRIJE Ostane tu, jer tijelo naše živuće mu ... Pročitaj cijeli tekst »

© Divithana, 2013