Postovi koje je napisala: Jasenka MK

Stavovi i predrasude

Iako izgleda kao već „prežvakana“ tema, razgovor i promišljanje o stavovima i predrasudama uvijek traje. U socijalnoj psihologiji stav se definiše kao relativno trajna mentalna dispozicija stečena socijalizacijom, jednostavnije rečeno, tendencija da se misli, osjeća i postupa na određen način u odnosu sa ljudima, ili u odnosu na neki problem. Stavovi su relativno stabilne organizacije vjerovanja, osjećaja i ponašanja prema ... Pročitaj cijeli tekst »

© Divithana, 2013