Postovi koje je napisala: Ismeta Bećar

Suretu-l-Fil

“U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog!” “Zar nisi čuo šta je sa vlasnicima slona Gospodar tvoj uradio!”/1/ “Zar lukavstvo njihovo nije upropastio”/2/ “i protiv njih jata ptica poslao”, /3/ “koje su na njih grumenje od gline pečene bacale”, /4/ “pa ih kao izjedeno lišće učinio?”/5/ “Zar nisi čuo šta je sa vlasnicima slona Gospodar tvoj uradio!” Vlasnici slona su oni koji ... Pročitaj cijeli tekst »

Poslanik, s.a.v.s., kao suprug

“Vi u Allahovom poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti I nagradi na onom svijetu, I koji često Allaha spominje.” [1] Mudrost I smisao Allahovog slanja Objave po ljudima, a ne po melekima je u tome da bi se ljudi mogli na njih ugledati I uzimati ih za uzor. (…) Dakle, Poslanik, a.s., je taj koji ... Pročitaj cijeli tekst »

Suretu-t-Tarik

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! „Tako mi neba i Danice! A znaš li ti šta je Danica? Zvijezda blistava! Nema čovjeka nad kojim neko ne bdije. Nek čovjek pogleda od čeka je stvoren! Stvoren je od tekućine koja se izbaci, koja između kičme i grudi izlazi, i On je, zaista, kadar da ga ponovo stvori onoga Dana kada budu ispitivane ... Pročitaj cijeli tekst »

Vrijednosti učenja Kur’ana

„A Mi smo Kur’an učinili dostupnim za pouku – pa ima li ikoga ko bi pouku primio?“[1] Gospodaru naš, počasti nas da učimo, izučavamo i druge poučavamo Tvojoj Knjizi! U nastavku teksta izdvajamo hadise koji govore o vrijednostima učenja Kur’ana, a koje je pripremio Muhammed Mustafa El-E’azami u knjizi ‘Vrtovi pobožnih’: „Učite Kur’an, jer će on doći na Sudnjem danu ... Pročitaj cijeli tekst »

Onima koji se kaju

„O narode moj, molite Gospodara svoga da vam oprosti, i pokajte Mu se, a On će vam slati kišu obilnu i dat će vam još veću snagu, uz onu koju imate.“[1] „Oni se kaju, i Njemu klanjaju, i Njega hvale, i poste, i molitvu obavljaju, i traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju i Allahovih propisa se ... Pročitaj cijeli tekst »

Onima koji su u iskušenju

„O vjernici, budite strpljivi i izdržljivi, na granicama bdijte i Allaha se bojte, da biste postigli ono što želite!“[1] Svakom čovjeku Uzvišeni Allah je odredio udio u blagodatima, ali i udio u iskušenjima. On, Uzvišeni, najbolje zna šta je za koga najbolje. Nečiji iman se povećava u bolesti, u iskušenju, a s druge strane nekome se vjerovanje povećava kad mu ... Pročitaj cijeli tekst »

Razgovor sa hafizom Lamijom Alijević – Kako postati hafiza Kur’ana

U vremenu kada je omladina izložena moralnom relativizmu i kada se istinske vrijednosti i principi potcjenjuju i zamjenjuju prolaznim užicima i strastima od izuzetne je važnosti pokazati omladini kojim putem treba poći. I Poslanik, s.a.v.s., o ovome govori, ističući „da će u Allahovom hladu, kada drugog hlada ne bude, biti i mlada osoba, koja je odrasla u pokornosti Allahu“. Za ... Pročitaj cijeli tekst »

Moja priča o mehru – Hiba Ammar

*Kada je moj otac zaprosio moju majku, kao mehr joj je posvetio napamet naučenu suru Al-Imran. A kada je moj suprug zaprosio mene, moj otac mu je rekao da će morati naučiti jednu kur’ansku suru, umjesto mehra. Vjenčanja neće biti, ukoliko ne dobijem svoj mehr. Trebala sam izabrati jednu od sura. Izabrala sam suru En-Nur. Zbog svih šerijatskih odredbi koja ... Pročitaj cijeli tekst »

Er-Rahim, Samilosni

“Dvojica od onih koji su ušli u vatru zapomagali žestoko, pa Uzvišeni Allah reče: ‘Izvedite ih!’ Kada su izvedeni reče im: ‘Zbog čega ste tako žestoko zapomagali?’ ‘Učinili smo to da bi nam se smilovao.’ ‘Moja milost je u tome da se obojica bacite u vatru u kojoj bijaste.’ Jedan se baci, pa mu Allah učini vatru hladnom i spasonosnom, ... Pročitaj cijeli tekst »

“Vojnik sreće”

Sanjah sinoć čudan san. Prva linija otpora, sačinjena od hrabre, neustrašive momčadi korača odvažno. Među njima raspoznajem svoga Ibru, Mahmuta i Muhameda. Rame uz rame, visoko podignute glave, marširaju kroz kišu metaka. Ali čudno, nijedan metak ma ni da ih okrzne. Pogledom tražim svoga Mustafu. Znam da je i on na prvoj liniji. Ponovo pogledam ona svoja tri sokola i ... Pročitaj cijeli tekst »

Kur’anski princip – opraštanje

Opraštanje je jedna od osobina vjernika. U suri Eš-Šura je princip opraštanja drugima na poseban način tretiran. Uzvišeni Allah nalaže da se može „na zlo uzvratiti istom mjerom“. Odmah poslije ove dozvole – u istom i u naredna tri ajeta – govori se o sljedećim kur’anskim preporukama i mjerama: Za oprost i naravnanje je predviđena nagrada Allah ne voli zločinitelje ... Pročitaj cijeli tekst »

Ajetu-l-kursija, Ajet o Prijestolju

“Allah je, nema boga osim Njega, živi i Vječni! Održavatelj! Ne obuzima Ga ni drijemež ni san! Njegovo je ono što je na nebesima i na Zemlji! Ko se može pred Njim zauzimati bez Njegovog dopuštenja?! On zna šta je bilo prije i šta će biti poslije njih i oni ne mogu obuhvatiti od Njegovoga znanja osim koliko On želi! ... Pročitaj cijeli tekst »

Šta (ne) smijemo u hajzu

“I pitaju te o mjesečnom pranju. Reci: ‘To je neprijatnost.’ Zato ne općite sa ženama za vrijeme mjesečnog pranja, i ne prilazite im dok se ne okupaju. a kada se okupaju, onda im prilazite onako kako vam je Allah naredio. – Allah zaista voli one koji se često kaju i voli one koji se mnogo čiste.” (El-Beqare, 222) „Pojam hajz ... Pročitaj cijeli tekst »

Važnost šure, međusobnog dogovora među muslimanima

Muslimanski učenjaci smatraju šuru jednim od islamskih principa na čijim zasadama egzistira ummet. Shodno tome, mogli bismo postaviti pitanje o današnjim implikacijama ovog principa na ustave islamskih država. Međutim, ne trebamo ići tako daleko. Zapitajmo se koliko je ovaj princip prisutan na nižim nivoima, odnosno, koliko se princip dogovaranja poštuje u našem međusobnom komuniciranju? Jesu li naši razgovori dogovaranja ili ... Pročitaj cijeli tekst »

Suretu-t-Tin

U ime Allaha,Svemilosnog, Milostivog „Tako mi smokve i masline, /1/ i Sinajske gore, /2/ i grada ovog, sigurnog, /3/ Mi čovjeka stvaramo u skladu najljepšem, /4/ zatim ćemo ga u najniže nizine vratiti, /5/ samo ne one koji budu vjerovali i dobra djela činili, njima pripada nagrada neprekidna. /6/ Pa šta te onda navodi da poričeš Obračun – /7/ zar ... Pročitaj cijeli tekst »

Suretu-l-Inširah

“U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog! Zar grudi tvoje nismo prostranim učinili” /1/ i breme tvoje s tebe skinuli, /2/ koje je pleća tvoja pritiskalo, /3/ i spomen na tebe visoko uzdigli! /4/ Ta, zaista, s mukom je last”, /5/ zaista, s mukom je last! /6/ A kad završiš, molitvi se predaj, /7/ i Gospodaru svome teži!” /8/ Uzvišeni kaže: “Zar ... Pročitaj cijeli tekst »

© Divithana, 2013