Postovi koje je napisala: Ismeta Bećar

Poslanikova, a.s., produhovljenost

Obične duše imaju trenutke u kojima su potpuno slobodne od sujete i grubosti i uzdižu se na viši nivo u kom sa svojim mislima i osjećanjima žive u čistoj i neporočnoj atmosferi. U takvom stanju one se ne zadržavaju dugo, nego padaju na niži nivo i tu žive veći dio vremena da bi iz te pozicije posmatrale upotpunjenost koja ih ... Pročitaj cijeli tekst »

Suretu-l-Infitar

“U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog!” “Kada se nebo rascijepi i kada zvijezde popadaju i kada se mora izliju i kada se grobovi ispreturaju, svako će saznati šta je pripremio, a šta propustio. O čovječe, šta te je obmanulo pa da si nepokoran svome Plemenitom Gospodaru? Koji te je stvorio, pa učinio da si skladan i da si uspravan i kakav ... Pročitaj cijeli tekst »

Rizk – opskrba

„Naredi porodici svojoj namaz i u tome budi ustrajan. Od tebe opskrbu ne tražimo, Mi tebe opskrbljujemo, a sretan kraj bogobojaznim pripada.“ (Taha, 132) Ovdje se ljudi obavezuju namazom, a opskrba je po Allahovoj odredbi. Većina ljudi čini veliku grešku zapostavljajući namaz kao obavezu, podređujući sav život obezbjeđivanju opskrbe. Na takav način remete slijed obaveza naveden u ajetu: ti klanjaj ... Pročitaj cijeli tekst »

Blizina našeg Gospodara

„A kada te robovi Moji za Mene upitaju, Ja sam sigurno blizu: odazivam se molbi molitelja kada Me zamoli. Zato, neka se i oni na Moj poziv odazovu, neka vjeruju u Mene, kako bi bili na Pravom putu.“ (El-Bekara, 186) Ibn Kesir navodi predaju u kojoj je neki Arapin pitao Poslanika, s.a.v.s., o blizina, odnosno daljini, našeg Gospodara kako bi ... Pročitaj cijeli tekst »

Izricanje hvale i zahvale Uzvišenom Allahu

Vrijednost izricanja hvale i zahvale Allahu, dž.š., možemo uočiti kroz sljedeće kur’anske ajete, kao i kroz govor Poslanika, a.s. “Hvala Allahu” – pretpostavlja iskrenu zahvalnost Allahu na blagodatima koje je podario Svojim robovima bez obzira na zasluge, a čiji broj zna samo On, dž.š., isključujući pri tome klanjanje bilo kome ili čemu što je On stvorio. Njemu pripada zahvala prije ... Pročitaj cijeli tekst »

Hodočašće u Mekku

Uzvišeni Allah kaže: „Hodočastiti Hram dužan je, Allaha radi, svaki onaj koji je u mogućnosti; a onaj koji neće da vjeruje – pa, zaista, Allah nije ovisan ni o kome.“ (Alu Imran, 97) Ibn Omer, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Islam se temelji na petero: svjeočenju da nema boga osim Allaha i da je Muhammed Njegov poslanik, ... Pročitaj cijeli tekst »

Poslanik svjetovima – Muhammed, s.a.v.s.

Predvodniče muslimana, o Ti koji si najbolji od ljudskog roda, šaljemo Ti pozdrave ispunjene ljubavlju i poštovanjem i donosimo salavate na Tebe! Srca nam se tope od čežnje za Tobom, Najmiliji Poslaniče naš! Oči su nam željne Tvoga lika, o Ti kojeg je Uzvišeni ukrasio najljepšim izgledom. Žeđamo za Tvojom blizinom i toplinom Tvojih riječi! Poslanik svjetova, Muhammed, a.s., je ... Pročitaj cijeli tekst »

Suretu-l-Beled

“U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog!” “Kunem se gradom ovim,  a tebi će biti dopušteno sve u gradu ovom, i roditeljem i onim koga je rodio, Mi čovjeka stvaramo da se trudi. Misli li on da mu niko ništa ne može? ‘Utrošio sam blago nebrojeno!’, reći će Zar misli da ga niko vidio nije? Zar mu nismo dali oka dva i ... Pročitaj cijeli tekst »

Za koga je pripremljen Džennet

Allah Uzvišeni u suri Alu-Imran ajeti od 133. do 137. podstiče vjernike da se trude zaslužiti Njegov Džennet i da na tom putu ustraju: “I požurite oprostu od Gospodara vašega, i Džennetu širokom kao nebesa i Zemlja, pripremljenim za bogobojazne.” Na tragu ovog ajeta i Poslanik, s.a.v.s., je rekao: “Kada budete od Allaha molili Džennet, tražite Firdevs, jer to je ... Pročitaj cijeli tekst »

Lejletu-l-Bedr

Polahko izmiče i druga trećina Ramazana. Sa akšamskim ezanom  sinoć je nastupila 17. noć ovog svetog mjeseca. Muslimani se posebno raduju ovoj noći, jer se ona u islamskoj historiji obilježava kao Noć bitke na Bedru. Prva generacija muslimana zajedno sa Poslanikom, s.a.v.s., izvojevala je prvu pobjedu nad mušricima. Do tada nejaka skupina muslimana, vođena tevhidom, (vjerom u Jedinog Boga), i ... Pročitaj cijeli tekst »

Vrijednost stida

Ibn Omer, r.a., prenosi da je Poslanik, s.a.v.s., prošao pored nekog ensarije koji je savjetovao svog brata u pogledu stida, pa mu Poslanik, s.a.v.s., reče: „Prođi ga se, uistinu je stid dio imana.“   – Muttefekun alejhi – Imran b. Husejn, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., rekao: „Stid ne donosi ništa drugo osim dobro.“ – Muttefekun alejhi – U ... Pročitaj cijeli tekst »

Suretu-l-‘Ala

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog! „Hvali ime Gospodara svoga Svevišnjeg, koji sve stvara i čini skladnim, i koji sve s mjerom određuje i nadahnjuje, i koji čini da rastu pašnjaci, i potom čini da postanu suhi, potanjeli. Mi ćemo te naučiti da izgovaraš pa ništa nećeš zaboraviti osim onoga što će Allah htjeti – jer, On zna i ono što ... Pročitaj cijeli tekst »

Saradnja u dobročinstvu i bogobojaznosti

Uzvišeni Allah kaže: „… Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti…“ (El-Maida, 2) „Tako mi vremena – čovjek, doista, gubi, samo ne oni koji vjeruju i dobra djela čine, i koji jedni drugima istinu preporučuju i koji jedni drugima preporučuju strpljenje.“ (El-Asr, 1-3) Imam Šafija, Allah mu se smilovao, komentirajući suru El-Asr, kaže: „Zaista većina ljudi ne razmišlja o značenju ... Pročitaj cijeli tekst »

Zahvalnost na Allahovim blagodatima

„Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova, koji Svoje blagodati ne uskraćuje nijednom čovjeku na Zemlji, pokoravao se on Allahu ili ne. Neka je salavat i selam na najodabranijeg čovjeka Muhammeda, s.a.v.s., kojem je Džennet bio zagarantiran dok je po zemlji hodao, a njegove noge otjecale od dugog namaza iz zahvalnosti Darovaocu svake blagodati. Hazreti Aiša, r.a., pitala ga je: ‘Zar ... Pročitaj cijeli tekst »

U okrilju zinaluka

Lavež pasa je odjekivao ulicom. Nervozno sam se okretala čas na jednu, čas na drugu stranu kreveta. Što sam više željela zaspati, ne bi li barem večeras potisnula misli, san kao da je sve više bježao od mene. Pogledala sam niz svoj sokak. Ulična lampa je pružala svjetlost duž kaldrme, dok se vjetar veselo poigravao njenom sjenom. Ovaj prizor me ... Pročitaj cijeli tekst »

Ašikovanje na starinski način

Teški opori zrak se prostirao podrumom. Svjetla nije bilo. Tek napola prigušen fenjer je naslućivao sjenke. Tim bolje, jer je mrak vješto sakrivao naš strah, dopuštajući nam na taj način da se barem za kratko prepustimo osjećaju sreće koji nas je podsjećao na stara dobra vremena. Večera je završena. Ako bi se ono moglo nazvati večerom. Pola kriške hljeba, starog ... Pročitaj cijeli tekst »

Riječ, dvije o strpljivosti

“Hvala Allahu, dž.š., Gospodaru svih svjetova, Koji nam  je podario strpljivost kojom zarađujemo oba svijeta. Neka je salavat i selam na Muhammeda, s.a.v.s., koji je svojim primjerom pokazao kako se vjernici trebaju okititi strpljivošću. Kad god nam Allah, dž.š., daje svoje blagodati ukazuje nam na Svoje dobročinstvo, a kad god nam nešto uskrati ukazuje nam da smo samo Njemu potčinjeni, ... Pročitaj cijeli tekst »

Suretu-l-Fil

“U ime Allaha, Svemilosnog, Milostivog!” “Zar nisi čuo šta je sa vlasnicima slona Gospodar tvoj uradio!”/1/ “Zar lukavstvo njihovo nije upropastio”/2/ “i protiv njih jata ptica poslao”, /3/ “koje su na njih grumenje od gline pečene bacale”, /4/ “pa ih kao izjedeno lišće učinio?”/5/ “Zar nisi čuo šta je sa vlasnicima slona Gospodar tvoj uradio!” Vlasnici slona su oni koji ... Pročitaj cijeli tekst »

© Divithana, 2013